• Công nghệ
  • Bóng đèn Rạng Đông - giải pháp chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao

Bóng đèn Rạng Đông - giải pháp chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao

Từ khi hệ thống nông nghiệp cao đang dần được hiện đại hóa thì hoạt động chiếu sáng của bóng đèn bắt đầu được đưa vào ứng dụng chiếu sáng tiêu dùng. Các sản phẩm bóng đèn Rạng Đông trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu chiếu sáng cho hoạt động sinh trưởng của cây trồng.

Hoạt động nhân giống cây trồng

Từ đầu thế kỷ XIX các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về tác dụng quang hợp của ánh sáng, tính hướng sáng của cây trông, hình thái và độ sáng để tạo được hiệu quả chiếu sáng lâu dài, thẩm mỹ. Ngày ngay, nông nghiệp công nghệ cao sạch, bền vững không thể thiếu ánh sáng nhân tạo để điều khiển, bổ sung cho ánh sáng tự nhiên cho quá trình phát triển cây trồng.

Ánh sáng nhân tạo của bóng đèn sẽ điều khiển được hoạt động sinh trưởng của thực vật, tác động đến quá trình quang hợp của cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hấp thụ và biến đổi năng lượng để tạo được năng suất sinh trưởng cao cải thiện chất lượng cây trồng, vật nuôi đem đến hiệu quả kinh tế cao.

Giải pháp chiếu sáng nuôi trồng

Hướng đến yêu cầu thực tế nhằm năng cao hiệu quả canh tác trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngành nông nghiệp Việt Nam, công ty bóng đèn Rạng Đông tiến hành trao đổi hợp tác với các chuyên gia sinh học của các trường đại học lớn tại Việt Nam nghiên cứ và triển khai nhiều giải pháp chiếu sáng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho hoạt động chiếu sáng.

Bóng đèn Rạng Đông được coi là giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho công nghệ chiếu sáng nuôi cấy mô, điều khiển sự ra hoa của hoa cúc, điều khiển sự ra hoa ra quả của thanh long, nuôi trồng tảo, sản xuất rau mầm đô thị, chiếu sáng khai thác đánh bắt thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, dẫn dụ côn trùng…

Thực hiện ứng dụng hoạt động chiếu sáng công nghệ cao và đáp ứng đầy đủ quy mô sản xuất chất lượng, bóng đèn Rạng Đông là giải pháp chiếu sáng hiệu quả thúc đẩy nhân giống góp phần tăng năng suất sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện tình hình cuộc sống.

Liên hệ tư vấn sản phẩm đèn Rạng Đông:

Email: info@hoangphatlighting.vn

Website: www.hoangphatlighting.com