• Khám phá
  • Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp đơn giản

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp đơn giản

Để quá trình thành lập doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, các chủ đầu tư cần nắm được các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp để theo đó mà tiến hành.

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp được tiến hành theo quy trình nào, được pháp luật quy định ra sao là câu hỏi được nhiều chủ đầu tư đặt ra khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

thanh lap doanh nghiep gia re

Bước một, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp cho phòng Đăng ký kinh doanh – sở Kế hoạch và đầu tư. Sau 5 ngày, doanh nghiệp mang phiếu hẹn lên nhận kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp cần điều chỉnh, bổ sung lại hồ sơ và nộp lại. Bước hai, doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu. Sau 2 ngày, đại diện pháp luật lên nhận dấu tại công an đội quản lý con dấu và trật tự xã hội.

Bước ba, sau khoảng 7 ngày tính từ ngày có giấy phép, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục kê khai thuế ban đầu, đăng ký kê khai thuế qua mạng. Làm hồ sơ ban đầu, nhận biên bản làm việc ban đầu, hoàn tất việc đăng ký kinh doanh.

Đó là các bước đăng ký thành lập mà các chủ đầu tư có thể tham khảo để tiến hành thành lập doanh nghiệp.