• Chia sẻ
  • Các bước kiểm định thiết bị áp lực đúng chuẩn

Các bước kiểm định thiết bị áp lực đúng chuẩn

Ngành công nghiệp nước ta đang có những bước tiến mạnh, các thành tựu khoa học đưa vào sử dụng tạo nên sản phẩm ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên cùng với đó là những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc xảy ra do không tuân thủ các bước đảm bảo an toàn lao động mà một trong số đó là các bước kiểm định thiết bị áp lực.

Vai trò của kiểm định thiết bị áp lực

Thực hiện các bước kiểm định sẽ phát hiện được những sai sót, lỗi kĩ thuật đối với thiết bị áp lực, từ đó hạn chế được những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại về người và của. Ngoài ra, việc kiểm định thiết bị áp lực còn đảm bảo quy định của nhà nước, tránh tình trạng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hậu quả xấu xảy ra, vì pháp luật hiện nay quy định các thiết bị áp lực này phải qua những bước kiểm định cụ thể mới đưa vào sử dụng.

kiểm định thiết bị áp lực

Các bước kiểm định thiết bị áp lực

Hiện nay các bước kiểm định thiết bị áp lực được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chặt chẽ. Cơ quan kiểm định sẽ tuân theo quy trình này thực hiện kiểm định thiết bị áp lực của những cơ sở nhất định. Nếu đảm bảo quy trình này, thiết bị áp lực đó sẽ được tiếp tục hoạt động. Có tất cả sáu bước kiểm định:

Bước một là khâu chuẩn bị. Cơ quan kiểm định tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm định, báo cho cơ sở bị kiểm định, chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị đầy đủ.

Bước hai là kiểm tra hồ sơ liên quan. Kiểm tra tất cả những hồ sơ liên quan đến lý lịch như nơi sản xuất, công ty sản xuất của thiết bị, thống số kĩ thuật và các hồ sơ liên quan. Ngoài ra còn phải kiểm tra hồ sơ, kết quả lần kiểm định trước của thiết bị áp lực,…

Bước thứ ba là phải tiến hành kiểm tra thiết bị từ ngoài vào trong. Trong quá trình đó cần chú ý tình trạng hiện tại của thiết bị để có thể đánh giá được ban đầu thiết bị này còn có thể sử dụng được hay không, nếu sử dụng tiếp thì có đảm bảo an toàn hay không. 

Bước thứ tư là kiểm tra khả năng chịu áp lực của thiết bị áp lực, kiểm tra bằng phương pháp thử thủy lực. Đây là bước quanh trọng nhất trong quá trình kiểm định thiết bị áp lực. Kiểm tra khả năng chịu áp lực bao gồm kiểm tra độ bền và kiểm tra độ kín của bình. Qua bước này có thể đánh giá chính xác được khả năng làm việc, hiệu suất làm việc của thiết bị. Các yêu cầu cụ thể khi kiểm tra được quy định trong tiêu chuẩn kĩ thuật mà Bộ ban hành.

Bước thứ năm là kiểm tra độ kín của bình, chỉ đặt ra trong trường hợp trong bình là các chất độc hại, dễ cháy nổ hoặc khi công nghệ yêu cầu.

Cuối cùng, bước thứ sáu là kiểm tra vận hành. Ở bước này cơ quan kiểm định sẽ kiểm tra các điều kiện bên ngoài xem có thể vận hành được thiết bị bình thường không, sau đó sẽ tiến hành để bình làm việc, đánh giá chất lượng làm việc thực tế.