• Chia sẻ
  • Các bước trong quá trình kiểm định van an toàn

Các bước trong quá trình kiểm định van an toàn

Van an toàn là một trong những bộ phận quan trọng nhất của thiết bị áp lực. Chính vì vậy kiểm định van an toàn cũng không kém phần quan trọng so với kiểm định thiết bị áp lực. Quá trình tiến hành phải được diễn ra tuần tự, từng bước một theo quy định.

Điều kiện kiểm định van an toàn

Trước khi tiến hành kiểm định van an toàn, cần phải chuẩn bị những điều kiện sau đây:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến van an toàn. Các giấy tờ này phải xác thực, không được giả mạo gây khó khăn cho quá trình kiểm định.

kiểm định van an toàn

- Người được chỉ định làm kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo an toàn cho họ. Các thiết bị chuyên dụng trong đo đạc, siêu âm van an toàn cũng được trang bị đây đủ đảm bảo độ chính xác cao nhất.

- Khoanh vùng, dựng biển báo cấm người không có liên quan xâm nhập vào khu vực đang tiến hành kiểm định nhằm đảm bảo an toàn cho cả người kiểm định lẫn những người có liên quan và để quá trình kiểm định van an toàn được diễn ra thuận lợi, không gián đoạn.

-  Ngoài ra quá trình kiểm định cũng nên diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi như :Trời nắng ráo, không có mưa giông, gió giật…nhằm đảm bảo an toàn cho kiểm định viên.

Các bước tiến hành kiểm định van an toàn

- Bước 1: Kiểm tra hồ sơ lí lịch của van an toàn.

Kiểm định viên sẽ kiểm tra chất liệu của van, hạn sử dụng, nguồn gốc, loại van, các thông số kĩ thuật ghi trên van.

- Bước 2: Kiểm tra kĩ thuật bên ngoài.

Sau khi bước kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu mới tiến hành kiểm tra bước này. Kiểm định viên sẽ quan sát bên ngoài của van. Kiểm tra độ nhạy của van, đo đạc các thông số kĩ thuật của van và so sánh kết quả với thông số trên hồ sơ của van xem có chính xác hay không.

- Bước 3: Thử nghiệm.

Kiểm định viên sẽ tiến hành nâng áp suất trong bình nén bằng các khí chuyên dụng trong ngành kiểm định như khí nitơ, nước nguyên chất hay các loại dầu chuyên dụng. Sau đó đánh giá xem van có thể chịu được áp lực bao nhiêu, có trùng với thông số kĩ thuật đã ghi trên hồ sơ hay không; vặn xả van kiểm tra độ kín của van, van có nghẹt không, kiểm tra độ rò rỉ của van nếu xảy ra và đo đạc độ rò rỉ đó. Nếu độ rò rỉ nhỏ, có thể khắc phục được kiểm định viên sẽ tiến hành chỉnh sửa và kiểm tra lại mức an toàn của van.

- Bước 4: Xử lý kết quả.

Sau khi tiến hành đo đạc các thông số kĩ thuật của van an toàn. Kiểm định viên sẽ đánh giá và ghi lại toàn bộ kết quả vào biên bản của quá trình kiểm định van an toàn trước sự chứng kiến của hai bên đơn vị sử dụng và bên chịu trách nhiệm kiểm định. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì đơn vị kiểm định sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thiết bị đảm bảo độ an toàn và được phép đưa vào sử dụng.