• Chia sẻ
  • Các cơ quan kiểm định an toàn làm việc trong giờ hành chính

Các cơ quan kiểm định an toàn làm việc trong giờ hành chính

Nếu cơ quan, đơn vị hoặc người dân nào có vấn đề cần liên hệ với cơ quan kiểm định an toàn thì phải liên hệ trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan kiểm định an toàn là cơ quan đại diện cho nhà nước thực hiện chức năng kiểm định an toàn. Các cơ quan được phân cấp, phân quyền từ trung ương đến địa phương. Các quy định, chính sách được ban hành từ trung ương đến địa phương. Việc tổ chức thực hiện được bắt đầu từ địa phương. Kết quả tổ chức thực hiện được báo cáo từ dưới lên trên. Nếu có vướng mắc thì từ cơ quan cấp dưới sẽ kiến nghị lên cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Việc thực hiện phải theo quy trình đã được quy định bao gồm cả cơ quan đơn vị thực hiện chức năng và cả đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm định.

Các cơ quan kiểm định an toàn làm việc theo giờ giấc quy định đối với cơ quan nhà nước. Nếu cơ quan, đơn vị hoặc người dân nào có vấn đề cần liên hệ với cơ quan kiểm định an toàn thì phải liên hệ trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật. Các công việc sẽ được giả quyết trong giờ hành chính, trừ các trường hợp đặc biệt sẽ có quy định cụ thể. Nếu các đơn vị, người dân có các vướng mắc ngoài giờ hành chính thì đợi đến thời gian làm việc theo quy định để được giải quyết.

Cũng giống như các cơ quan nhà nước khác, thời gian làm việc của cơ quan kiểm định an toàn là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, tết. Các cơ quan sẽ có dán các thông báo cụ thể và quy trình làm việc ngày tại bảng tin đơn vị hoặc trên cổng thông tin điện tử, website liên quan. Thông tin được công bố rộng rãi đến tất cả các cơ quan, đơn vị và người dân. Thời gian được quy định chung trên cả nước từ trước đến nay nên người dân đã quen với quy định về thời gian này. Tuy nhiên cũng cần công bố rõ để tránh một vài trường hợp không rõ, thắc mắc, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.