• Chia sẻ
  • Công tác truyền thông an toàn lao động

Công tác truyền thông an toàn lao động

Việc truyện thông an toàn lao động hiện nay được nhiều công ty áp dụng đến. Nhằm khuyến khích những người lao động học tập và có kiến thức, nền tảng về sự an toàn trong sản xuất, kinh doanh...

Với xu hướng Việt Nam đang tham gia WTO, hợp tác với nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tốt, máy móc vận hành hiện đại, đặc biệt môi trường làm việc lành mạnh, bảo đảm sự an toàn cho người lao động được đánh giá là những cơ sở có tiềm nắng lớn phát triển mạnh.

Vì sao lại vậy? Đó là vì những máy móc vận hành tốt, công suất làm việc sẽ tốt hơn, sản phẩm ra đời sẽ nhanh và đúng như hạn đã hứa với khách. Nhưng nếu máy móc mà thô sơ, cũ kỹ, ảnh hưởng rất nhiều đến công suất làm việc, do liên tục gặp lỗi, máy móc bị lỗi hư hỏng, chắp vá sửa chưa liên tục, ảnh hưởng đến quá trình làm việc.

Môi trường làm việc cũng góp phần trong sự phát triển công ty. Nếu được huấn luyện an toàn lao động một cách bài bản, kỹ lưỡng, và áp dụng thực tiễn vào công việc, thì hiệu quả công việc sẽ rất tốt. Do người lao động đã được đào tạo, học những kiến thức về máy, sản phẩm một cách đầy đủ, từ đó có thể tự sửa chữa, hoặc khắc phục những lỗi cơ bản nhất của máy móc.

Đặc biệt vệ sinh lao động tốt tại nơi làm việc góp phần bảo vệ sức khỏe của những người lao động. Giúp phòng ban nhân sự không phải tuyển dụng liên tục, rồi ký những văn bản để điều nhân công đi học đào tạo lao động. Việc đó tốn thời gian ảnh hưởng đến công suất lao động và tốn cả tiền bạc trong việc đưa nhân viên đi huấn luyện an toàn lao động,

Với những nước phát triển trên thế giới, những tiêu chí lớn trong lao động luôn là an toàn lao động đứng đầu, đó những điều có thể giúp cho một công ty dù lớn hay nhỏ có thể tồn tại dài lâu, phát triển thịnh vượng.  Vì những lý do trên, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh những hoạt động truyền thông về an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh chỗ làm và ở của mọi người trong doanh nghiệp.