• Chia sẻ
  • Công Ty Mới Thành Lập Kế Toán Cần Làm Những Gì

Công Ty Mới Thành Lập Kế Toán Cần Làm Những Gì

Công ty ngay sau khi nhận được giấy phép kinh doanh thì kế toán cần hoàn thành nhiều công việc để hoàn tất các thủ tục thành lập công ty. Vậy, công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì?

thành lập doanh nghiệp

Công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì là câu hỏi không chỉ gây nhiều khó khăn cho các nhân viên kế toán mới vào nghề mà còn cả những kế toán lâu năm. Vậy nên các công ty mới thành lập thường sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói để thực hiện công việc này, các dịch vụ này sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục để công ty đi vào hoạt đông ngay. Tuy nhiên đối với các công ty đã có kế toán họ thường chỉ sử dụng dịch vụ xin giấy phép và các công việc còn lại sẽ do kế toán thực hiện.

Công Ty Mới Thành Lập Kế Toán Cần Làm Những Gì

Kế toán cần chuẩn bị hồ sơ để tiến hành khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày sau khi nhận giấy phép kinh doanh nếu công ty chưa phát sinh hoạt động sản xuất. Nếu công ty đã phát sinh hoạt động sản xuất thì ngày kê khai thuế môn bài được tính là ngày cuối cùng trong tháng thành lập công ty dựa trên thời gian của giấy phép kinh doanh.

Việc kê khai thuế giá trị gia tăng cũng là một phần công việc để trả lời cho câu hỏi công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì.  Kế toán cần hoàn tất thủ tục kế khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức trực tiếp và khai báo theo hàng tháng. Việc kê khai thuế giá trị gia tăng không áp dụng cho các hóa đơn thông thường. Kế toán cần nộp tờ khai thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

Khi công ty mới thành lập, kế toán phải tiến hành khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp lên cơ quan Thuế trực tiếp quản lý công ty. Thời gian khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là đến ngày 30 của quý tiếp theo.

Cùng với đó, kế toán cũng cần kê khai thuế thu nhập cá nhân khi có phát sinh thuế. Nếu thuế thu nhập cá nhân trong tháng cần đóng lớn hơn hoặc bằng 50 triệu thì kế toán tiến hành kê khai thuế trong tháng , còn ngược lại, số tiền thấp hơn 50 triệu thì sẽ chuyển qua kê khai theo quý.

Đối với việc in hóa đơn, kế toán cần biết công ty của mình thuộc loại kê khai thuế khấu trừ hay kê khai thuế trực tiếp để lựa chọn phương án đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn. Nếu kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì kế toán cần tiến hành công việc đặt in hóa đơn còn nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp thì sẽ mua hóa đơn.

Những công việc kể trên là câu trả lời cho câu hỏi công ty mới thành lập kế toán cần làm những gì. Nhân viên kế toán cần cẩn trọng trong việc chuẩn bị các hồ sơ , giấy tờ để khai báo thuế cũng như làm hóa đơn cho công ty. Nhân viên kế toán cần đảm bảo các công việc hoàn thành đúng tiến độ, tránh việc chậm trễ dẫn đến việc công ty có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.