Trang chủ » Đảm bảo hiệu quả đầu tư vùng dân tộc và miền núi

Đảm bảo hiệu quả đầu tư vùng dân tộc và miền núi

(Ngày đăng: 12-04-2013 08:09:09)
icon facebook   icon google plus  
INFONEWS - Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đồng chủ trì hội nghị.

Các thiếu nữ người dân tộc thêu và bán sản phẩm cho du khách ngay trên đường phố Sapa. Ảnh: Thái Bằng

Vùng dân tộc và miền núi chiếm gần 3/4 diện tích tự nhiên của đất nước, là địa bàn sinh sống của 54 dân tộc Việt Nam, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với gần 12,3 triệu người, chiếm 14,27% dân số cả nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách cho vùng dân tộc và miền núi, hình thành hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ với nguồn lực đầu tư ngày một nhiều hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đối với vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung mạnh vào xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi theo hướng nhanh hơn và bền vững hơn. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo cả về trước mắt và lâu dài; hết sức tránh trình trạng tái nghèo; kịp thời hỗ trợ đồng bào, không để hộ đồng bào nào bị thiếu đói trong vùng bị thiên tai, lũ lụt hay trong mùa giáp hạt. Cần hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi cho đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng gia trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao mức sống. Cùng với đó, tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào gắn bó với rừng, bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng tới thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào về nhà ở, vốn phát triển sản xuất; huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa; quan tâm chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi...