• Doanh nghiệp
  • Đào tạo kiểm định viên ngành kiểm định an toàn

Đào tạo kiểm định viên ngành kiểm định an toàn

Để việc kiểm định an toàn có thể diễn ra với chất lượng tốt nhất thì điều quan trọng nhất không thể bỏ qua chính là đào tạo nhân sự kiểm định viên đạt chuẩn về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm.

 

Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong công tác kiểm định an toàn. Để có một đánh giá chính xác thì chất lượng của kiểm định viên cũng cần được đảm bảo.

Kể từ năm 2008 khi nhà nước cho phép các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia vào công tác kiểm định an toàn thì chất lượng kiểm định ngày càng khó được kiểm soát và quản lý. Chú trọng vấn đề đào tạo huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho kiểm định viên là hết sức cần thiết. Khóa huấn luyện đào tạo cả về lý thuyết chuyên môn lẫn kỹ năng nghiệp vụ. Phải trải qua đầy đủ các tiết học và thực hiệc các bài kiểm tra do lớp huấn luyện đào tạo đề ra. Việc xây dựng chuyên môn trên lý thuyết và thực hành còn phải được hoạt động kinh nghiệm của bản thân kiểm định viên đó. Thời gian quy định tối thiểu là 5 năm công tác trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan hoặc 03 năm làm công tác kiểm định để có thể đảm bảo kiểm định viên có kỹ thuật chuyên môn tốt nhất trước khi bắt đầu quy trình kiểm định an toàn.

Hiện nay, công tác đào tạo, huấn luyện kiểm định viên vẫn chưa thật sự nghiêm túc và được chú trọng dẫn đến nghiệp vụ còn thiếu hoặc chưa đủ số năm kinh nghiệm dẫn đến tình trạng nhận viên kiểm định chưa làm đúng quy trình, sai sót và đánh giá sai kết quả của công tác kiểm định an toàn. Dù đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên song không phải ai được cấp cũng có nắm vững được tất cả các kỹ năng trong khóa huấn luyện đào tạo. Việc đánh giá, kiểm tra lại chất lượng của kiểm định viên thường xuyên là điều cần được chú trọng để tránh tình trạng làm việc qua loa, thiếu sót và sai quy trình, ảnh hưởng lớn đến công tác kiểm định.

Các tổ chức kiểm định muốn nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ sở mình thì việc đào tạo kiểm định viên là khâu quan trọng và cần được chú ý đặc biệt. An toàn lao động chỉ có thể được đảm bảo cao độ nếu phối hợp đầy đủ các yếu tố, quy trình của kiểm định an toàn trong đó chất lượng nhân lực là yếu tố hàng đầu.