• Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

Khi nhắc đến việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân thì ít người có thể biết được đây là loại hình doanh nghiệp hoạt động với mục địch gi và điều kiện của nó ra sao? Nó có gì khác hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác hay không?

Để có thể thành lập công ty thuận lợi thì bạn phải nắm rõ các quy định của pháp luật. Nhưng nếu bạn không nắm được các quy định này thì phải làm thế nào? Câu trả lời là bạn nên liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ tốt nhất.

Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

Thực tế cho thấy thì việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân là một trong những lĩnh vực hoạt động rất mới trên thị trường Việt Nam.Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và mục đích hoạt động riêng của nó.

Mục đích hoạt động:

- Việc các công ty mua bán nợ ra đời trước hết là giúp các doanh nghiệp có tể lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình hoạt động của công ty. Việc này được thực hiện qua việc mua bán và xử lý  các khoản nợ và những tài sản đang còn tồn đọng.

- Giúp doanh nghiệp xử lý triệt để các tài sản còn đang tồn đọng thông qua việc mua bán dứt điể các khoản nợ còn tồn đọng.

- Giúp nhà nước có thể quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách chặt chẽ nhất. Từ đó taọ nên một khung pháp lý mang tính thiết thực.

- Việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân cũng là cách để có thể xây dựng được mô hình mẫu và từ đó giúp nền kinh tế đất nước có thể hình thành một số định chế tài chính trung gian với các thành phần kinh tế khác nhau.

Điều kiện chung khi thành lập công ty mua bán nợ tư nhân :

- Quy chế quản lý về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của Chính Phủ.

- Doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của pháp luật với lĩnh vực mình kinh doanh.

Điều kiện về người quản lý của doanh nghiệp:

- Quản lý  công ty mua bán nợ phải là người có đầy đủ điều kiện để kinh doanh như : năng lực hành vi dân sự hay không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm kinh doanh.

- Có trình độ về một trong các ngành như : Luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, … từ đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm làm việc trong  lĩnh vực pháp luật, tài chính hay ngân hàngkiểm toán, định giá tài sản hoặc mua bán nợ ít nhất 05 năm trở lên.

Như vậy, nếu ban đang muốn thành lập công ty mua bán nợ tư nhân thì bạn phải đáp ứng và nắm rõ được các thông tin trên để có thể đảm bảo việc thành lập công ty là hợp pháp.