• Chia sẻ
  • Đối tượng của huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng của huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

An toàn vệ sinh lao động đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhưng những hiểu biết về vấn về này còn hạn chế vậy nên một khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là cần thiết đối với những đối tượng làm trong nghành nghề này.

Đối tượng của huấn luyện an toàn vệ sinh lao động gồm có bốn nhóm. Đầu tiên là nhóm một hay chính là những người làm công tác quản lý. Trong nhóm lại được chia ra làm ba thành phần khác nhau. Đầu tiên là những giám đốc, phó giám đốc hay những người đứng đầu các doanh nghiệp hoặc các chi nhánh thuộc doanh nghiệp hay những quản đốc của các xưởng. Hai là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã hay nhưng chủ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động dựa trên hợp động đã thỏa thuận giữa hai bên. Ba là thủ trưởng, thủ phó của các đơn vị Nhà nước hay các tổ chức chính trị, quân đội và các tổ chức ngước ngoài. Nhóm thứ hai gồm hai thành phần đó. Một là những người chuyện phụ trách như cán bộ chuyên trách, bạn chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở. Hai là cán bộ làm công tác quản lý và phụ trách cả vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Đây chính là nhóm đối tượng tham gia trực tiếp vào công tác giám sát, chỉ đạo người lao động ở doanh nghiệp, là người nắm bắt được thông tin trong xưởng sản xuất hay trong doanh nghiệp một cách nhanh nhất để có những phương án cứu chữa kịp thời.

 Nhóm thứ ba chỉ có một thành phần duy nhất, đó chính là người lao động. Những nhóm người này phải làm việc trong môi trường nghiêm ngặt, có yêu cầu khắt khe về an toàn về sinh lao động. Là những người trực tiếp tạo ra những sản phẩm tiêu dùng, hơn ai hết họ phải nắm được những yếu tố cũng như yêu cầu cơ bản đối với ngành nghề này. Vì vậy, sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn khi nhóm ba tham gia vào khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Nhóm còn lại cũng là những người lao động nhưng là những người không thuộc nhóm ba.