Trang chủ »

Giám sát môi trường ô nhiễm tại Việt Nam

Giám sát môi trường ô nhiễm tại Việt Nam
(Ngày đăng: 23-04-2015 07:13:19)
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích Môi trường sẽ lập các báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các đối tượng theo quy định của Pháp luật, bao gồm: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,... Việc thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần.

Giám sát môi trường ô nhiễm đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại nhiều quốc gia hiện nay, trong đó có cả Việt Nam. Không chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ hẹp mà ô nhiễm môi trường có khả năng sẽ đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta ở hiện tại và trong tương lai.

Giám sát môi trường nước

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh chóng. Ngoài những mặt tích cực về kinh tế, giáo dục, an sinh xã hội, quá trình đô thị hóa cũng có những mặt tiêu cực khi nó gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là ở các con sông. Theo báo cáo giám sát môi trường của công ty EATC, hiện nay đa số các nhà máy cũng như nhà người dân ở khu vực 2 bên sông thải nước sinh hoạt trực tiếp ra sông mà không thông qua xử lý. Số lượng nhà máy được đầu tư thiết bị công nghệ xử lý môi trường chưa nhiều, chưa được quan tâm xây dựng. Một số nhà máy đã có nhưng hoạt động không hiệu quả, không tẩy hết chất độc khỏi nước thái. Từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước mặt.
 
giam sat moi truong nuoc
 

Giám sát môi trường không khí

 
Như đã đề cập bên trên, ở khu vực thành thị và các khu nông thôn đang đô thị hóa, tình trang ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng. Các báo cáo giám sát môi trường không khí co thấy nồng độ khói bụi luôn vượt rất xa so với tiêu chuẩn sinh hoạt. Nguyên nhân được chỉ ra là do mật độ gia tăng của các phương tiện giao thông cũng như lượng khói thải ra từ các nhà máy xí nghiệp.
 
Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn và miền núi, chất lượng môi trường khí vẫn còn đang khá tốt.
 

Giám sát môi trường đất

 
Có sự khác biệt giữa môi trường không khí khu vực nông thôn và thành thị. Nếu như môi trường không khí ở tại các vùng nông thôn và miền núi còn khá tốt thì ở các thành phố lớn, ô nhiễm không khí đang ở tình trạng báo động do nồng độ khói và bụi rất cao từ các nhà máy xí nghiệp thải ra. Nguyên nhân, khiến ô nhiễm môi trường không khí xảy ra là do quá trình đô thị hoá và sự gia tăng các phương tiện giao thông khó kiểm soát.