Giấy phép kinh doanh là gì

Trong các hoạt động kinh doanh hiện nay, bắt buộc các cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập công ty, doanh nghiệp hay kinh doanh một mặt hàng nào đó phải đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, vậy giấy phép kinh doanh là gì mà các doanh nghiệp khi vào hoạt động phải có chúng ta cùng nghiên cứu nhé.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn sao không đến với các công ty dịch vụ cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được nghiên cứu rõ hơn về giấy phép này với đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết sẽ tư vấn, phục vụ quý khách hàng về mọi thủ tục, hồ sơ liên quan để đưa doanh nghiệp động đúng thời gian và theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh là gì

Để biết được giấy phép kinh doanh là gì trước hết ta cùng tìm hiểu khái niệm nhé, đây là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiệnđăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công tu cổ phần, công ty tư nhân…đây là các loại hình được sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép kinh doanh nếu có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Còn loại hình kinh doanh hộ gia đình chỉ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cấp huyện nơi đặt trụ sở chính cấp.

Ngoài ra Giấy phép kinh doanh nhằm quản lý các công việc kinh doanh của doanh nghiệp và thương nhân, Nhà nước bắt buộc phải hoàn thành một trong những thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy phép kinh doanh, khi đó bất cứ hình thức kinh doanh nào mới được xem là hợp pháp.Việc cấp giấy phép  kinh doanh còn thể hiện sự quản lý chặt chẽ của nhà nước trong việc giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó thể hiện  quyền kinh doanh bình  đẳng của công dân được thể hiện theo cơ chế xin- cho.

Giấy phép kinh doanh là gì như vậy về bản chất giấy phép kinh doanh và giấy đăng ký kinh doanh cơ bản giống nhau thể hiện sự quản lý của nhà nước liên quan đến nhành nghề kinh doanh. Việc cấp giấy phép này nhằm  mục đích để có thể kiểm soát được những mặt hàng mà các doanh nghiệp kinh doanh từ đó kiểm soát được nhiều tình trạng như kinh doanh hàng hóa, sản phẩm trái với nội dung đăng ký, kinh doanh ngành nghề phải đủ điều kiện mới kinh doanh được, đồng thời biết được những mặt hàng nào bị cấm như kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được xem như là một loại giấy thông hành, một chứng từ chứng nhận bạn được quyền kih doanh các mặt hàng theo đúng quy định của pháp luật. Việc cấp giấy phép kinh doanh để biết được doanh nghiệp đăng ký đúng với ngành nghề được pháp luật cho phép không và các ngành nghề đăng ký sẽ không hạn chế ngoại trừ kinh doanh ngành nghề có điều kiện.