• Chia sẻ
  • Hạn chế của ngành vận tải đường biển

Hạn chế của ngành vận tải đường biển

Vận tải đường biển ở nước ta tuy đem lại những giá trị to lớn cho nền kinh tế nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều mặt rất hạn chế nhất định.

Hạn chế của ngành vận tải đường biển

Cũng như các nước đang phát triển trong khu vực, đối với nước ta, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường biển chỉ dừng lại ở mức độ quy mô vừa và nhỏ hầu hết không có doanh nghiệp vận tải đường biển trong nước có vốn đầu tư trong nước nào có quy mô lớn xứng tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sự đầu tư cho các doanh nghiệp vận tải đường biển này còn rất eo hẹp. Chỉ có một số rất ít doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có quy mô kinh doanh mang tầm cỡ quốc tế.

Sự liên kết giữa các công ty vận tải đường biển nội địa còn rời rạc, chưa tạo thành một khối thống nhất như một số ngành nghề khác. Đó là lý do mà ngành vận tải đường biển còn chưa được thực sự phát triển. Hơn bao giờ hết, vấn đề này cần được đưa ra và giải quyết một cách nhanh chóng.

Bên cạnh với đó là nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vận tải đường biển này còn chưa chuyên nghiệp, nhiều hạn chế về mặt nghiệp vụ, chưa qua đào tạo một cách bải bản. Hằng năm, các sinh viên thuộc các nhóm ngành kinh doanh quốc tế hay nhóm ngành ngoại thương tốt nghiệp khá nhiều về mặt số lượng có thể nói là đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp tuy nhiên về mặt chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ thì chưa thật sự thõa mãn được nhu cầu của nhà tuyển dụng đặt biệt là các nhà tuyển dụng lớn có yếu tố nước ngoài.

Đây được xem là một thực trạng báo động cho những nhà đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiệp cứu có lĩnh vực đào tạo các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu quốc tế này. Ngoài yếu tố nhân lực và con người thì yếu tố cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận tải đường biển cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Việc đầu tư các cảng biển nước sâu, phục vụ cho các tàu lớn, các tàu có công suất hàng trăm nghìn tấn cập bờ là điều cần thiết nếu muốn phát triển loại hình vận tải này.