• Công nghệ
  • Hiệu quả kinh tế của máy bẻ đai sắt tự động

Hiệu quả kinh tế của máy bẻ đai sắt tự động

Hiệu quả kinh tế của một chiếc máy bẻ đai sắt tự động cực kì cao. Với một công trình xây dựng khi sử dụng một phép tính so sánh đơn giản giữa chiếc máy bẻ đai sắt tự động và nhân công thì ta có thể thấy được hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp như thế nào.

Hiện đại hoá và công nghiệp hoá luôn mang lại lợi nhuận cho công ty. Sở hữu những công nghệ càng cao thì chi phí đầu tử của bạn càng thấp . Chiếc Máy bẻ đai sắt tự động kinh tể cũng như vậy, bạn sẽ tiết kiệm tiền nhân công và thời gian cực kì nhiều. Với một phép tính toán nhỏ và nhanh gon thì bạn có thể thấy được giá trị  chinh lệch giữa người và máy.

Máy bẻ đai sắt tự động

Giải pháp là một bước tiến kỹ thuật mang tính vượt trội, lần đầu tiên quy trình sản xuất thủ công nặng nhọc được tiến hành một cách hoàn toàn tự động. Hiện nay, giải pháp đang được triển khai đại trà trên khắp công trường xây dựng, tạo cho ngành xây dựng cơ hội cạnh tranh mới, nâng cơ khí nước ta lên vị thế mới, tạo cơ hội tiền đề cho thời kỳ cơ khí hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiệu quả kinh tế của máy bẻ đai sắt tự động

-         Giải pháp góp phần tiết kiệm cho nhà nước hàng trăm triệu USD nhập siêu thiết bị mỗi năm, giảm chi phí thuê nhân công, hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình gia công cho các chủ đầu tư

-         So sánh đối chứng giữa 2 hình thức gia công để sản xuất ra 2400 đai sắt ( tương đương 1 ca sản xuất), tính bình quân cho các loại đai sử dụng thông thường trong xây dựng với trọng lượng 0,25kg/đai.


STT

Nội dung

Thủ công

Máy bẻ

1

Nhân công

08 người

01 người

2

Năng lượng điện

24 kw

12 kW

3

Mức hao hụt nguyên liệu

2.5% nguyên liệu

0.5 % nguyên liệu

4

Khấu hao máy móc

30 nghìn /ngày

150 nghìn/ngày


 Như vậy:

- Tiết kiệm về nhân công: sử dụng máy sẽ tiết kiệm 700.000 đ/ca (mức lương bq 100.000/đ/người/công)

- Tiết kiệm năng lượng: 12 kWx 1.800 đ = 18.000 đ

-  Về tiêu hao nguyên liệu: 2400 đai x 0.25 kg ( 2.5% - 0.5%) = 12 kg ( tương đương 204000 đ)

-  Chênh lệch khấu hao: 150.000 – 30.000 = 120.000

Nếu  tính cho 1 ca sản xuất với lượng 600 kg đai sắt thành phẩm sẽ tiết kiệm:

(700.000 + 18.000 + 204.000 ) – 120.000 = 802.000 đ/ca sản xuất

- 1 Công trình xây dựng 10 tầng trung bình sử dụng 80 -100 tấn sắt, như vậy, số tiền tiết kiệm sẽ khoảng 130 triệu đồng/ công trình.