• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu

Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu

Đối với vấn đề hóa đơn điện tử có phải đóng dấu hay không thì có nhiều người vẫn đang lo lắng nhiều khi vấn đề này chưa được quy định rõ ràng và khiến cho các doanh nghiệp lo lắng vì không biết trường hợp nào thì cần có con dấu và khi nào thì không.

Khi mua hóa đơn điện tử giá rẻ thì các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý đến nhiều vấn đề khác nhau. Đặc biệt là việc các doanh nghiệp  cần tìm một đơn vị cung cấp uy tín và đáng tin cậy để có thể chọn mặt gửi vàng cho việc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu

Việc hóa đơn điện tử có phải đóng dấu hay không thì còn phải tùy vào các trường hợp khác nhau. Bởi theo quy định thì việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ có nhiều khác biệt hơn so với hóa đơn giấy trước khi.

- Trước hết là đối với người bán thì để hóa đơn điện tử khi giao đến cho khác hàng được hợp lệ và chứng minh hoạt động giao dịch nào là hoàn toàn hợp pháp thì trên hóa đơn được lập ngoài con dấu, chữ ký điện tử thì còn phải có thông tin ngày tháng năm lập hóa đơn.

- Tiếp theo là đối với trường hợp người mua thì nếu người mua là đơn vị kế toán thì trên hóa đơn điện tử cần có đóng dấu , chữ ký và  ngày tháng năm ký hóa đơn. Nhưng nếu như người mua không phải là đơn vị kế toán thì theo quy định, người mua sẽ không cần phải đóng dấu hay thông tin về ngày tháng năm ký hóa đơn  theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

- Thứ nhất là đối với hóa đơn điện tử thì theo quy định người bán chỉ được phép in hóa đơn một lần khi gửi đến người mua.

- Thứ hai là hóa đơn điện tử sẽ không có khái niệm liên như các loại hóa đơn giấy trước kia. Mà nó là một bản thống nhất để cho cả bên bán, bên mua và cơ quan thuế cùng khai thác thông tin trên bản thông tin đó.

- Thứ ba là đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử thì để đảm bảo là hợp lệ thì ngoài các thông tin về chữ ký, con dấu hay ngày tháng năm lập hay ký hóa đơn thì hóa đơn đó cũng cần có mã số xác thực của cơ quan chức năng. Có như vậy thì việc kê khai thuế của hóa đơn cũng được dễ dàng hơn.

- Thứ tư là mặc dù hóa đơn điện từ không có khái niệm liên nhưng trên hóa đơn vẫn phải ghi số 0 thay vì hóa đơn giấy là 2,3 hay 4… tương ứng với số liên của hóa đơn.

Nói tóm lại, không riêng gì thắc mắc hóa đơn điện tử có phải đóng dấu hay không mà khi có thông tin áp dụng bắt buộc hóa đơn điện từ thì các doanh nghiệp đang rất lo lắng đối với nhiều vấn đề liên quan đến loại hóa đơn này.