• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn lao động và những dấu hỏi

Huấn luyện an toàn lao động và những dấu hỏi

Dấu hỏi xoay quanh vấn đề huấn luyện an toàn lao động chính là định nghĩa và ý nghĩa của nó trong lao động. Đồng thời nêu ra sức ảnh hưởng to lớn của huấn luyện an toàn lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động là phương pháp hữu ích chỉ cho người lao động thấy được các mối nguy hiểm có thể xảy ra, và cách xử lí cũng như cách phòng chống nó tùy theo điều kiện thực tiễn của các cơ sở. Và khi người sử dụng lao động và người lao động thấy rõ được các mối nguy hiểm và cách phòng tránh xử trí rồi thì công tác đảm bảo an toàn đã được thắt chặt, nguy cơ cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản cũng được ngăn chặn.

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là cơ quan đoàn thể nào mới phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động?. Câu trả lời là mọi ngành nghề đều có thể tham gia, tuy nhiên đối với các cơ quan, công ty, xí nghiệp… là mang tính chất bắt buộc. Bởi lẽ các cơ quan đó sử dụng một số lượng lớn lao động, nên khâu an toàn luôn khắt khe. Người tham gia huấn luyện an toàn lao động sẽ được chia theo các nhóm đối tượng để việc huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất. VD: Các cán bộ chuyên trách ban an toàn trong công ty nào đó, học chung với nhau rồi vè phổ biến cho công ty, cho tổ mình. Hoặc học theo đặc thù của ngành: ngành may mặc học chung với ngành may mặc, ngành xây dựng học với ngành xây dựng….

Các giảng viên giảng dạy trong công tác huấn luyện an toàn lao động đều là những giảng viên kì cựu có trình độ đại học trở lên và có trên 5 năm kinh nghiệm phục vụ trong công tác nhà nước. Ngoài ra, các giảng viên cũng chia theo các tổ huấn luyện phù hợp với chuyên môn của các chuyên ngành khác nhau mà tư vấn và giảng dạy cho phù hợp.

Câu hỏi cuối: tại sao phải tham gia huấn luyện an toàn? Câu trả lời chính là định nghĩa đã nêu ở phần trên. Tóm lại, huấn luyện an toàn là phương pháp hữu ích, giảm đáng kể thiệt hại đáng kể cho mọi ngành nghề.