• Chia sẻ
  • Khi nào cần kiểm định an toàn bất thường?

Khi nào cần kiểm định an toàn bất thường?

Kiểm định an toàn bết thường thì đúng như tên gọi của nó, chúng ta sẽ phải tổ chức kiểm định trong những trường hợp bất thường.

Những máy móc sản xuất dùng trong công nghệp trước khi được đưa vào hoạt động tại các nhà máy thì chúng đã trải qua một quá trình kiểm định an toàn ban đầu, song song đó thì quá trình kiểm định tính chất an toàn của máy móc thiết bị này cũng thường xuyên được tổ chức theo định kỳ thời gian cố định. Thế nhưng ngoài việc kiểm tra định kỳ thì sẽ có những lúc chúng ta cần kiểm định lại tính an toàn của máy móc thiết bị khi gặp một trong những trường hợp sau đây.

Đầu tiên đó là khi chúng ta phát hiện ra những lỗi dù là nhỏ nhất của máy móc thiết bị đó trong quá trình hoạt động. Hay những khi phải sữa chữa, nâng cấp thay thế hay di dời vị trí của thiết bị máy móc. Khi gặp phải các trường hợp này chúng ta sẽ cần phải có một quá trình kiểm định lại tính an toàn của thiết bị ngay lập tức chứ không cần phải chờ đến thời gian kiểm tra an toàn định kỳ. Quá trình kiểm định này xảy ra vào thời gian tuy ý, hay gọi cách khác là quá trình kiểm định bất thường, bất thường ở đây là không theo một thời gian cố định hay một kế hoạch nào trước.

Quá trình kiểm định bất thường này còn xảy ra khi những thiết bị máy móc đã được lưu trử khá lâu từ lần sử dụng trước khoảng mười hai tháng (một năm) thì trước khi sử dụng lại chúng, chúng ta cần có một quá trình kiểm định lại tính an toàn của thiết bị. Điều này nhằm chắc chắc rằng sau một thời gian được cất giữ như vậy thì máy móc vẫn có thể hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng xấu gì đến với người sử dụng trong quá trình hoạt động sắp tới.

Cuối cùng thì khi có bất cứ một yêu cầu kiểm tra về độ an toàn của máy móc thì quá trình kiểm định bất thường sẽ được tổ chức nhằm chứng minh độ an toàn của máy móc với các nhà quản lý có thẩm quyền kiểm tra. Như vậy quá trình kiểm định an toàn bất thường sẽ được tổ chức khi gặp các trường hợp nêu trên.