• Doanh nghiệp
  • Khi nào thì chúng ta cần kiểm định nồi hơi?

Khi nào thì chúng ta cần kiểm định nồi hơi?

Chưa hiểu hết những thông tin, cũng như các kiến thức liên quan tới kiểm định nồi hơi, không ít người đã thắc mắc không biết khi nào sẽ cần làm việc này, có cần thực hiện nhiều lần?

 

Mỗi loại thiết bị trong sản xuất đều có thời gian kiểm định an toàn và những thời gian cụ thể để thực hiện việc kiểm định đây. Vì vậy mà mỗi loại có những thời gian kiểm định khác nhau để phục vụ tính chất lượng. Vậy chúng ta cần kiểm định nồi hơi như nào để đảm bảo chất lượng nhất.

Nhà máy sản xuất nào cũng cần phải có loại máy móc, thiết bị là nồi hơi. Vậy nồi hơi dùng để làm gì, có tác dụng như thế nào trong quá trình sản xuất ấy. Những bước để kiểm định nồi hơi nhằm đảm bảo và hiệu quả trong sản xuất.

Kiểm định nồi hơi lần đầu là kiểm định trước khi đưa nồi hơi vào sản xuất. Là kiểm định những vấn đề kỹ thuật của nồi hơi và khả năng và nhiệt độ đun nóng của nồi hơi trước khi hoạt động. Kiểm định theo định kỳ nghĩa là cơ quan tổ chức quy định trong thời gian bao lâu, như thế nào thì chúng ta kiểm định nồi hơi để đảm bảo cho quá trình sản xuất tiếp theo và trong thời gian sử dụng lần đầu.

Một phương pháp kiểm định nồi hơi mà rất hay sử dụng là kiểm định bất thường. Nghĩa là nếu nồi hơn không được sử dụng lâu rồi mà bây giờ lại sử dụng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra các thông số của nồi hơi. Hoặc là nồi hơi đang hoạt động gặp vấn đề trục chặc thì chúng ta cũng phỉa kiểm định ngay lập tức để nồi hơi lại hoạt động bình thường. Nhưng không pahri là kiểm tra xong rồi rồi thôi nên khoảng một vài ngày sau đố chúng ta cũng sẽ phải kiểm lại để đảm bảo chắc chắn rằng an toàn tuyệt đối. Hoặc nếu chúng ta thay đổi vị trí của nồi hơi thì sau khi lắp đặt lại chúng ta vẫn phaari kiểm định thường xuyên để đảm bảo một cách an toàn nhất. Hoặc bất chợt cơ quan nhà nước yêu cầu kiểm định thì chúng ta cũng phải thực hiện theo yêu cầu của nhà nước.

Vì vậy chúng ta nên kiểm đinh nồi hơi một cách cẩn thận và khi nào cần phải thực hiện kiểm định nồi hơi thì chúng ta thực hiện nghiêm túc và thực hiện một cách cẩn thận tránh tình trạng xấu và sự cố xảy ra.