• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn và những thắc mắc xoay quanh

Kiểm định an toàn và những thắc mắc xoay quanh

Bất kể ai, khi muốn lập một công ty sản xuất, một công ty có máy móc để vận hành, thì công tác kiểm định an toàn luôn là bắt buộc. Và kiểm định viên là một chức danh được rất nhiều các công ty quan tâm, chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về vấn đề này.

Chúng ta cứ hiểu đơn giản, kiểm định an toàn là kiểm tra xem các thiết bị máy móc có được bình thường hay có lỗi gì không, rồi đưa ra quyết định sử dụng máy móc ấy vào vận hành để sản xuất hay không. Công việc kiểm định này được thực hiện bởi kiểm định viên và kĩ thuật viên kiểm định. Và hai đối tượng trên chịu sự giám sát chỉ đạo của cơ quan đầu mối (chi cục an toàn lao động),cơ quan này lại thực hiện theo sự chỉ đạo giám sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Công tác kiểm định an toàn luôn được thực hiện nghiêm ngặt, bởi đổi ngũ kiểm định viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Qúa trình kiểm định phải tuân theo một quy chế nhất định, đảm bảo được chất lượng kiểm định là cao nhất, đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật trong an toàn lao động như sau. Kiểm định theo đúng quy định của nhà nước đề ra trên giấy cấp phép, đồng thời giấy cấp phép phải còn hiệu lực và giá trị sử dụng. Sau khi kiểm định, kiểm định viên phải báo cáo ngay kết quả kiểm định theo quy định, ngăn chặn việc làm giả hồ sơ kết quả, tài liệu cũng như việc làm giả mạo hồ sơ kiểm định. Công tác kiểm định hoàn tất một cách khách quan nhất.

Để được cấp phép kiểm định, kiểm định viên phải trải qua một chặng đường dài văn ôn võ luyện trong lĩnh vực mình muốn kiểm định. Ví dụ như: kiểm định ống dẫn đốt bằng kim loại thì kiểm định viên phải học về nó, kiểm định an toàn hệ thống máng trượt thì học về ống máng trượt… Tất cả các kiểm định viên phải có bằng đại học trở lên, tham gia đầy đủ các lớp nghiệp vụ, bồi dưỡng nghiệp vụ có hiệu lực tính tới thời điểm cấp phép. Và để giữ được giấy phép thì kiểm định viên luôn phải thực hiện đúng theo quy định phát luật về nghề của mình.