• Doanh nghiệp
  • Kiểm định cần trục và trách nhiệm của Nhà nước

Kiểm định cần trục và trách nhiệm của Nhà nước

Đâu đó ngoài kia nhu cầu kiểm định cần trục vẫn có nhiều và đang diễn ra thường xuyên. Vốn dĩ, Cơ quan Nhà nước sẽ có trách nhiệm không nhỏ trong công tác này, nhất là việc đưa ra các quy định cũng như nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ.

 

Việc kiểm định cần trục nói riêng và kiểm định các thiết bị máy móc, thiết bị nói chung đều chịu sự kiểm soát của nhà nước và nhà nước cũng là cơ quan có trách nhiệm cao nhất trong việc kiểm định.

Hiện nay do sự phát triển của công nghiệp hóa và hiện đại hóa nên nhiều loại máy móc và thiết bị đã ra đời phục vụ cho sản xuất và đời sống. Bên cạnh những mặt tích cực thì các máy móc thiết bị cũng đem lại cho con người những hậu quả khôn lường. Nếu chúng ta không thường xuyên kiểm định máy móc. Máy móc cũng như con người nếu không được quan tâm tới thì rất dễ hị hỏng hóc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình sản xuất.

Thực tế hiện nay cho thấy, các tai nạn lao động phần lớn là do các loại máy móc và thiết bị hết hạn sử dụng gây nên. Vì vậy nhà nước quyết định phải kiểm định các loại máy móc thiết bị trong đó có kiểm định cần trục. Tuy nhiên, từ khi ra quyết định đến nay những vụ tai nạn lao động vẫn sảy ra và gây những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người và của cải vật chất. Vậy trách nhiệm của nhà nước là cần tìm hiểu xem tại sao lại như vậy. Từ đó có những biện pháp giải quyết phù hợp và kịp thời.

Hiện nay, các cơ quan xí nghiệp có các loại thiết bị và máy móc trong danh sách kiểm định nhưng đã không thực hiện theo đúng quy định gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vậy những trường hợp này trách nhiệm giải quyết thuộc về nhà nước. Những cơ quan xí nghiệp này sau khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định và cần đưa ra những hình phạt nặng hơn, thích đáng hơn để làm gương cho những người khác. Vì đây là việc vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan tới tính mạng của con người.

Không chỉ các xí nghiệp, nhà máy làm sai quy định của nhà nước mà ngay cả các công ty kiểm định về máy móc trong đó có kiểm định cần trục còn vi phạm rất nhiều. Họ kiểm định một cách vô trách nhiệm, qua loa, không quan tâm tới chất lượng mà chỉ quan tâm tới số lượng. Những công ty này phải được nhà nước xử lý nghiêm minh hơn nữa thì máy móc và thiết bị mới hoạt động tốt được và những vụ tai nạn do máy móc gây ra mới không sảy ra nữa.