• Chia sẻ
  • Kiểm định cầu trục do cơ quan nào thực hiện?

Kiểm định cầu trục do cơ quan nào thực hiện?

Kiểm định cầu trục là một công việc rất phức tạp đòi hỏi người thực hiện công tác kiểm định phải có kiến thức chuyên môn cao, vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành kiểm định.

Điều này đòi hỏi cần phải có một cơ quan kiểm định phụ trách thực hiện các kiểm định cầu trục theo một quy chuẩn chất lượng của nhà nước.

kiểm định cầu trục

Những phẩm chất người kiểm định viên kiểm định cầu trục cần có

Một người kiểm định viên thực hiện công tác kiểm định cầu trục cần có những phẩm chất như tính kiên trì, không ngại khó khăn, vất vả, có được kiến thức chuyên môn vững vàng và một kỹ năng nghề nghiệp cao.

Người kiểm định viên an toàn cầu trục cần hiểu biết sâu rộng về cần trục và các phương tiện phòng hộ khi thực hiện kiểm định an toàn cầu trục

Cơ quan thực hiện kiểm định cầu trục

Cơ quan có thẩm quyền đã được nhà cấp giấy phép đủ quyền hạn thực hiện kiểm định cầu trục, những cơ quan này phải vượt qua được những đợt kiểm tra gắt gao của nhà nước để đạt được thẩm quyền thực hiện công tác kiểm định. Có đầy đủ trang thiết bị cũng đội ngũ cán bộ nhân viên để thực hiện quá trình kiểm định, có trang bị các phương tiện phòng hộ cho các kiểm định viên đầy đủ.

Cơ quan phải có đội ngũ kiểm định viên đạt đủ trình độ chuyên môn, có kiến thức chuyên môn về kiểm định an toàn cầu trục, hàng năm thường xuyên tổ chức những khóa huấn luyện cũng như đào tạo về kiểm định an toàn cầu trục. Kiểm định viên phải nắm rõ về cấu trúc, chức năng của các bộ phận của cầu trục cần được kiểm định, không để tình trạng không nắm rõ cấu trúc của thiết bị dẫn đến các sai phạm.

Cơ quan kiểm định phải có đầy đủ những trang thiết bị để thực hiện quá trình kiểm định an toàn, đảm bảo an toàn cho các kiểm định viên, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định an toàn cầu trục không chỉ phải có giấy phép của nhà nước mà cũng có đầy đủ năng lực.

Khuyến cáo các cơ sở sử dụng cầu trục không được tự thực hiện công tác kiểm định cầu trục bởi vì điều này sẽ không được các cơ quan nhà chấp nhận kết quả kiểm định cũng như không đảm bảo được yêu cầu quá trình kiểm định theo yêu cầu của nhà sản xuất, có thể dẫn đến các tai nạn lao động cho các nhân viên của cơ sở thực hiện quá trình kiểm định.

Các nhân viên của cơ sở sử dụng thiết bị cầu trục không được đào tạo về chuyên môn cũng như các kỹ năng cơ bản để thực hiện quá trình kiểm định, vì vậy trong công tác kiểm định không chỉ có thể gây ra các tai nạn lao động mà còn có thể gây ra nhưng lỗi gây nguy hại cho máy móc thiết bị của cơ sở.

Có thể nói, chính vì những lý do trên mà cần phải có các cơ quan kiểm định thiết bị cầu trục có thẩm quyền cũng như các quyền hạn hợp pháp để đảm bảo chất lượng quá trình kiểm định an toàn thiết bị cầu trục được đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước.