• Doanh nghiệp
  • Kiểm định nồi hơi trong sản xuất công nghiệp khi nào?

Kiểm định nồi hơi trong sản xuất công nghiệp khi nào?

Nồi hơi sử dụng trong sản xuất công nghiệp luôn cần được kiểm định. Nhưng công việc này sẽ cần được thực hiện khi nào? Đây hiện đang là thắc mắc chung của rất nhiều người ở thời điểm hiện tại.

Kiểm định nồi hơi trong sản xuất công nghiệp khi nào?

Là thiết bị dùng để sản xuất hơi từ nước mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó nhờ vào sự đốt cháy nhiên liệu hữu cơ như than,củi ,chấu, giấy, do nhiệt thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất hơi của nồi hơi. Áp dụng tại các nhà máy công nghiệp như may mặc, giặt khô.

Tùy thuộc vào tình trạng của nồi hơi độ hơi mà nồi tạo ra, áp suất của nồi hay các nguyên nhân bất thường trong khi sản xuất hơi phục vụ hoạt động công nghiệp khác mà có các biện pháp kiểm định nồi hơi như: kiểm định an toàn lần đầu, kiểm định an toàn định kì, kiểm định an toàn bất thường.

Kểm định nồi hơi an toàn lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi dun nước nóng theo các quy định chuẩn mực kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật sau khi lắm đặt và trước khi đưa vào sử dụng trong công nghiệp.

Kiểm định nồi hơi định kỳ là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo chuẩn các kỹ thuật tuy nhiên tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của những lần kiểm định nồi hơi trước đó. Kiểm định định kỳ do công ty doanh nghiệp muốn nồi hơi của mình làm việc tốt và không bị gián đoạn, tránh tình trạng hỏng không mong muốn.

Kiểm định nồi hơi bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của nồi nơi nồi đun nước nóng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi nồi được sửa chữa nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng nhiều đến tình trạng kỹ thuật của nồi trước đó, sau khi thay đổi vị trí lắp đặt nồi hơi do sự di chuyển của các bộ phận công ty, hoặc do các nồi hơi đã nghỉ hoạt động từ mười hai tháng trở lên và hiện tại muốn sử dụng lại. Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc các cơ quan có thẩm quền do nghi ngờ nồi hơi hoạt động không đúng quy định hoặc không an toàn do đã hỏng hóc thì cũng cần áp dụng kiểm định nồi hơi bất thường.