• Doanh nghiệp
  • Kiểm định nồi hơi và vấn đề giám sát kiểm định

Kiểm định nồi hơi và vấn đề giám sát kiểm định

Thuê dịch vụ kiểm định cho nồi hơi là nhiệm vụ của các cơ sở đang sử dụng thiết bị, còn việc thực hiện là chính các đơn vị cung cấp dịch vụ, có đủ năng lực để kết quả đánh giá mang lại thật sự chính xác.

 

Hiện nay nồi hơi là thiết bị máy móc được sử dụng nhiều, vì vậy cần kiểm định và phải rõ ràng, chính xác, thường xuyên, trong đó  việc giám sát kiểm định nồi hơi cũng khá quan trọng.

Nồi hơi có rất nhiều tác dụng cho công nghiệp cũng như cho các hộ gia đình nhỏ lẻ. Tuy nó có nhiều công dụng như vậy nhưng nó cũng mang lại cho con người những hậu quả và phiền toái. Minh chứng cụ thể là nhiều vụ tai nạn về nồi hơi nghiêm trọng đã sảy ra. Để lại những mất mát to lớn về người và của. Và hiện nay do chính thực trạng tai nạn do nồi hơi gây ra như vậy nên nhà nước ta đã có quy định bắt buộc phải kiểm định nồi và kiểm định một số các máy móc và thiết bị khác sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp và công trường lao động cũng như trong các hộ gia đình nhỏ lẻ. Điều này là vô cùng quan trọng vì nó liên quan đến tính mạng con người.

Như vậy ta có thể thấy tầm quan trọng của việc kiểm định nồi hơi. Nồi hơi cần được kiểm định nghiêm túc và tự giác thì các vụ tai nạn lao động mới có thể giảm thiểu được, như vậy xã hội mới ổn định và con người mới yên tâm để sản xuất được. Nhưng lại có một vấn đề nữa nảy sinh ở đây. Vấn đề này còn quan trọng hơn vấn đề kiểm định nồi hơi rất nhiều. Đó là vấn đề giám sát việc kiểm định nồi hơi. Tại sao phải giám sát việc kiểm định nồi hơi. Bởi hiện nay nhà nước đưa ra quy định bắt buộc là phải kiểm định nồi hơi cũng như một số các loại máy móc và thiết bị khác nhưng không phải các cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào cũng có ý thức chủ động, thực hiện đúng theo quy định kiểm định của nhà nước.

Chính vì vậy, người giám sát vấn đề kiểm định nồi hơi nói chung và giám sát kiểm định máy móc nói chung là rất quan trọng. Tất nhiên cơ quan giám sát đầu tiên sẽ là nhà nước rồi nhưng các cơ quan nhà nước cũng không thể giám sát chi tiết được tất cả các cơ quan và xí nghiệp mà vấn đề giám sát kiểm định này còn cần có sự tham gia, chung tay và góp sức của tất cả mọi người. Đặc biệt là những người lao động.