• Khám phá
  • Luật thành lập doanh nghiệp cổ phần 2015

Luật thành lập doanh nghiệp cổ phần 2015

Khi thành lập doanh nghiệp cổ phần, các chủ doanh nghiệp cần nắm rõ luật thành lập doanh nghiệp cổ phần 2015.

Nắm rõ luật là điều vô cùng quan trọng để thành lập doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách suôn sẻ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn đầy đủ về luật thành lập doanh nghiệp cổ phần 2015.

Trong luật thành lập doanh nghiệp cổ phần 2015, quy định hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp cổ phần gồm: giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, dự thảo điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập công ty, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, các bản sao: quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra cần một một số giấy tờ khác: văn bản xác nhận vốn phấp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc doanh nghiệp và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp đối với đoanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.