Mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Khi người lao động làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hiện nay các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động như thế nào.

Với quy định của pháp luật hiện nay người sử dụng lao động phải mua bảo hiểm cho người lao động và những loại bảo hiểm nào phải mua với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn thực hiện vấn đề trên.

Mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Việc mua bảo hiểm xã hội hiện nay là trách nhiệm cũng như là cách để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động để bảo đảm quyền lợi của nhân viên.Việc mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên chính là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ không có khả năng lao động trong một thời gian ngắn hạn hay dài hạn, tùy theo từng trường hợp khác nhau.

Trường hợp bạn mua bảo hiểm cho nhân viên khi người mới vào làm việc thì phải chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ  đầy đủ theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như:

-  Đầu tiên là phải có 02 bản danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

- Tiếp đến bạn phải có tờ khai tham gia tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y theo mẫu quy định.

- Hồ sơ cũng phải có 02 ảnh 3x4cm

- Tiếp đến phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan

Theo quy định thì số lượng hồ sơ bạn cần chuẩn bị là 01 bộ và bạn có thể đến trực tiếp bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi Công ty bạn đóng trụ sở để hỏi trực tiếp và được hướng dẫn cụ thể.

Sau khi đã hoàn thành mua bảo hiểm cho người lao động thì chậm nhất là đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị , doanh nghiệp phải trích tiền đóng bảo hiểm xã hội.  Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trưởng hợp bạn ký hợp đồng lao động với người lao động theo mùa vụ dưới 03 tháng thì  đơn vị hay doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nhưng với trường hợp bạn ký hợp đồng lào động từ 03 tháng trở lên phải mua bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Khi các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của nhà nước thì người sử dụng lao động phải mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo quy định của pháp luật, đó cũng chính là thể hiện thái độ coi trọng sức khỏe, tính mạng của người lao động khi tham gia thực hiện một số công việc của người sử dụng lao động.