• Chia sẻ
  • Những điểm mới trong thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Những điểm mới trong thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Thông tư 39 về hóa đơn điện tử của Chính Phủ được ban hành vào ngày 31/3/2014 đã quy định những điểm mới đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Cho dù là sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý đến các vấn đề sau đây để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được hiệu quả nhất và đảm bảo hợp lệ nhất.

Những điểm mới trong thông tư 39 về hóa đơn điện tử

Những quy định mới trong Thông tư 39 về hóa đơn điện tử đã quy đinh việc sử dụng hóa đơn điện tử sao cho hiệu quả và thuận tiện nhất để doanh nghiệp có thể áp dụng theo.

-  Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu

- Tạo hóa đơn Tự in: với trường hợp có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng và có vốn điều lệ dưới 15 tỷ:

Đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng thực hiện đặt in hóa đơn phải là : các đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn; Là doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in ;là doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

- Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn đặt in thì phải gửi đề nghị sử dụng đến cơ quan thuế và khi cơ quan thuế đồng ý mới có thể sử dụng.

- Theo quy định mới của Thông tư 39 về hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn đặt in được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua.

- Không phải gạch chéo nếu có phần còn trống trên hoá đơn với các hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính .

- Ngay cả khi doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải thực hiện báo cáo hóa đơn theo quý vào thống kê bằng “0”. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hay không thuộc đối tượng tự in, đặt in thì tiến hành báo cáo theo tháng .

- Đối với hóa đơn đặt in, tự in mà doanh nghiệp đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn từ ngày 28/9/2010 thì được tiếp tục sử dụng.

- Theo quy định trong Thông tư 39 về hóa đơn điện tử thì từ ngày 1/6/2014, doanh nghiệp sẽ không được phép Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu theo quy định của cơ quan thuế.

- Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và vẫn muốn sử dụng tiếp thì tiến hành đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn cho cơ quan thuế

Trên đây là những điểm mới trong Thông tư 39 về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để thực hiện cho đúng theo những gì đã được ban hành.