• Doanh nghiệp
  • Những điều cần biết về mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những điều cần biết về mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ tháng 4 /2016 nhà nước đã thông qua việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần hay nhiều lần cho những tháng thiếu để được hưởng lương hưu đã khiến nhiều người quan tâm. Lương hưu được hưởng là bao nhiêu? Thủ tục và số tiền phải đóng như thế nào?

Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có những quyền lợi gì và trách nhiệm gì là điều mà rất nhiều người thắc mắc. Vì vậy, để có thể nắm rõ thông tin thì nhiều người đã nhờ tới dịch vụ bảo hiểm xã hội để có sự tư vấn chính xác nhất.

Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bộ lao động và thương binh đã ban hành thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH được gọi tắt là thống tư số 01 vào ngày 18/02/2016 hướng dẫn mua bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội thường quy định mới dành cho người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chua đóng đủ số năm quy định của bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện, và đã có hiệu lực từ ngày 04.04.2016

Theo phương thức đóng mới thì cá nhân có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với 6 cách thức bao gồm: đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần và cuối cùng là đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với trường hợp người lao động đã đến tuổi về hưu nhưng chưa đóng đủ năm bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Điều kiện để hưởng lương hưu là phải đóng tối thiểu 20 năm

Với bài viết này chúng tôi xin phân tích vấn đề đóng bảo hiểm 1 lần cho những năm còn thiếu và chế độ hưởng lương hưu.

Tuổi nghỉ hưu theo quy định nhà nước là nữ đến 55 tuổi và nam là 60 tuổi. Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thiếu nhiều hơn 10 năm thì phải tiếp tục đóng theo 1 trong 5 cách trên (trừ cách cuối cùng) cho đến khi số năm còn dưới 10 năm thì có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu còn lại.

Thời điểm hưởng lương hưu cho người mua bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính ngay vào tháng sau ngay khi người tham gia đã đóng xong bảo hiểm.

Với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mỗi tháng đóng 22% trên mức tiền lương do người đóng tự chọn. Mức thấp nhất mà người tham gia tự lựa chọn là bằng với mức chuẩn hộ nghèo của nông thôn. Trong trường hợp đóng 1 lần cho nhiều năm (không quá 5 năm) được tính bằng cách tính tổng mức đóng của các tháng trước đó, người đóng được chiết khấu theo mức lãi suất mà quỹ bảo hiểm công bố. Trong trường hợp đóng 1 lần cho những năm còn thiếu thì chưa áp dụng lãi gộp.

Về vấn đề lương hưu cho người tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương với mức đảm bảo cuộc sống cơ bản khi không còn sức lao động, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi mắc bệnh. Về mức lương hưu hàng tháng còn tùy theo mức đóng và số năm đóng , về cách tính như với bảo hiểm xã hội bắt  buộc nhưng không có giới hạn mức thấp nhất phải bằng mức lương cơ sở như bảo hiểm xã hội bắt buộc.