• Doanh nghiệp
  • Những quy định cụ thể về đăng bố cáo cho doanh nghiệp

Những quy định cụ thể về đăng bố cáo cho doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện đúng thời hạn quy định. Những thông tin cụ thể trong bài viết sau đây sẽ là gợi ý để bạn nắm bắt rõ hơn.

 

Ngoài các quy định về điều kiện loại hình như thành lập doanh nghiệp tư nhân hay cổ phần, TNHH, ngành nghề, lĩnh vực nào với quy định về chứng chỉ hành nghề hay quy định về vốn pháp định tối thiểu thì thủ tục, quy định đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp cũng có tầm quan trọng đặc biệt để doanh nghiệp hoạt động ổn nhất.

Theo quy định, sau 30 ngày (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh) thì doanh nghiệp phải đăng kí thực hiện các quy định đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền. Theo Điều 56 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT quy định doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký đúng thời hạn quy định trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia với nội dung cụ thể được quy định như sau: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp; Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; các thông tin cụ thể về số vốn điều lệ, số cổ phần và giá trị số cổ phần đã góp và số cổ phần phát hành, vốn đầu tư, vốn pháp định; các thông tin cụ thể về chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông; Thông tin về họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND, Hộ chiếu của người đại diện pháp luật doanh nghiệp; Nơi đăng ký kinh doanh.

Sau khi đã đến thời gian quy định đăng ký, đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc đăng ký ngay. Nếu không đúng thời hạn quy định hay không tuân thủ nghiêm túc những điều kiện trên thì doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký ngay (lưu ý: chi phí đăng ký là 300.000 đồng).

Với những thông tin cụ thể, mới nhất trên đây, chúc doanh nghiệp sẽ nắm bắt và thực hiện nghiêm túc để hoàn tất những thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp.