• Doanh nghiệp
  • Những quy định về mua bán hàng hóa khi thành lập doanh nghiêp chế xuất

Những quy định về mua bán hàng hóa khi thành lập doanh nghiêp chế xuất

Đối với việc thành lập doanh nghiệp thì việc mua bán hàng hóa có những quy định cụ thể. Việc quy định những điều kiện trong mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp khác sẽ đảm bảo quy trình vận hành hàng hóa đúng quy định và giúp nhà nước quản lý được hoạt động kinh doanh, sản xuất.

 

Với những biến đổi của nền kinh tế thị trường, cơ cấu nền kinh tế đã có nhiều chuyển dịch dẫn đến việc thành lập doanh nghiệp chế xuất trở thành một mối quan tâm trong thị trường kinh doanh. Đây hứa hẹn là mảnh đất kinh doanh màu mỡ đối với các doanh nghiệp có chiến lược và tiềm lực kinh doanh.

Nói đến quy định về hàng hóa thì luật pháp Việt Nam đã đưa ra những quy định cụ thể trong thông tư số 23/2009 của bộ Thương mại. Theo thông tư này, có quy định rõ ràng về các đối tượng được bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất bao gồm: doanh nghiệp nội địa, tổ hợp tác, hộ gia đình và cá nhân. Các hàng hóa do doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất phải đảm bảo là các sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Việt Nam.

Được quản lý bằng hạn ngạch và bán cho doanh nghiệp chế xuất với số lượng hoặc giá trị phù hợp với hạng ngạch được phân bổ, hoặc hỉ tiêu được giao. Sau đó cần phải lập tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu với hải quan khu chế xuất trên cơ sở hợp động mua bán đã kí kết với doanh nghiệp chế xuất.

Đối với việc nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp và mua bán thì hàng hóa nội địa được bán cho doanh nghiệp chế xuất, người bán sẽ được miễn thuế. Còn hàng hó mà doanh nghiệp chế xuất mua của các doanh nghiệp nội địa thì doanh nghiệp chế xuất phải chịu thuế.