• Doanh nghiệp
  • Những thiếu sót trong việc kiểm định nồi hơi

Những thiếu sót trong việc kiểm định nồi hơi

Hiện nay công việc kiểm định cho nồi hơi thường sẽ được các đơn vị chuyên nghiệp đảm nhiệm. Nhưng dù vậy, trong quá trình thực hiện cũng có những thiếu sót khó mà tránh khỏi.

 

Tất cả mọi công việc đều bộc lộ rất rõ hai mặt vấn đề của nó bởi không có gì gọi là hoàn hảo. Dẫu là công việc kiểm định an toàn thì nó cũng có những thiếu xót không mong muốn.

Trong danh sách các thiết bị máy móc cần kiểm định đều kiểm định an toàn các phương tiện giao thông vận tải, kiểm định cần trục, giàn khoan,… và cả việc kiểm định nồi hơi. Tất nhiên đây là quy định chung của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp. Theo chỉ thị từ trên xuống, nhân viên kiểm định, giám định phải tiến hành dựa trên công văn đã được ban bố. Tuy nhiên bên cạnh những người  làm công tác kiểm định nghiêm chỉnh, có quy cũ thì vẫn còn một số nhân viên kiểm định chưa là tròn hết nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Theo đánh giá thực tế của các  doanh nghiệp đặc biệt là những nhận xét đánh giá của công nhân, nhân viên điều khiển nồi hơi phản ánh đôi lúc cán bộ kiểm định làm việc  còn chưa có kỷ luật. Họ học bỏ qua hoặc đảo lộn trật tự kiểm định từ giấy tờ, sổ sách đến thiết bị, hệ thống của nồi hơi. Với việc làm như thế họ đã gây ra những gián đoạn thời gian không cần thiết và khiến một số ít công nhân bị động phải bối rối. Khi công nhân phản ánh thì họ lại phớt lờ và cho rằng họ chỉ làm những việc họ cần làm và nên làm mà không chịu tiếp thu các ý kiến phản hồi.

Đôi lúc việc kiểm định nồi hơi diễn ra rất sơ sài vì có số ít nhân viên đến các doanh nghiệp chỉ kiểm định bằng tai và mắt. Họ nhìn sơ qua các thiết bị, hệ thống nồi hơi từ bên ngoài mà không trực tiếp điều khiển để kiểm định xem toàn bộ máy móc có an toàn hay không. Thêm vào đó, số khác chỉ kiểm tra độ an toàn bằng cách kiểm định qua lời nói của công nhân và nhân viên điều kiển nồi hơi mà thôi.

Các thiếu xót trên là rất nghiêm trọng vì nó đã và đang de dọa toàn bộ doanh nghiệp và cả các hộ dân xung quanh.