• Chia sẻ
  • Nước Úc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu

Nước Úc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu

Nếu nước Úc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu thì không riêng gì Việt Nam mà tất cả các nước có hàng xuất khẩu sẽ cố gắng để chuyển hàng đi Úc tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng điều đó chắc còn rất lâu nữa.

Hàng hóa khi xuất khẩu đến một quốc gia thì chắc chắn phải đóng thuế nhập khẩu tại quốc gia đó. Tùy từng mặt hàng mà mức thuế suất sẽ được quy định khác nhau. Thuế suất sẽ tạo ra một rào cản để lượng hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia đó ít lại và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất trong nước. Đó là mong muốn của nhà nước còn thuế càng cao thì giá bán hàng hóa càng cao, và người tiêu dùng là người phải trả giá đó nếu như chấp nhận lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng có phần ảnh hưởng. Khi thuế cáo thì phải đóng thuế cho quốc gia xuất khẩu càng cao, giá hàng hóa tăng lên quá cao thì sẽ giảm sức cạnh tranh, lượng tiêu thụ sẽ ít lại.

Úc là một quốc gia mà các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến xuất khẩu nhiều loại hàng hóa. Nhiều mặt hàng đã được xuất sang đây để tiêu thụ. Nhiều mặt hàng còn chịu thuế suất tương đối cao. Nếu nước Úc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu thì không riêng gì Việt Nam mà tất cả các nước có hàng xuất khẩu sẽ cố gắng để chuyển hàng đi Úc tiêu thụ nhiều nhất. Vận chuyển hàng đi Úc tiêu thụ được càng nhiều mà không phải đóng thuế thì lợi nhuận thu được sẽ càng nhiều, doanh nghiệp sẽ càng có cơ hội phát triển.

Việc chuyển hàng đi Úc ngày nay không còn quá khó nhưng để xuất khẩu hàng được nhiều, tiêu thụ đạt hiệu quả thì cần phải phụ thuộc nhiều vào chính sách của hai nước. Thuế là một công cụ chính sách mà nước nào cũng áp dụng. Nước Úc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu là một mong muốn mà nhiều doanh nghiệp ngày đêm chờ đợi nhưng việc đó chắc chắn còn rất rất lâu nữa mới có thể xảy ra. Các nhà nước vẫn cần phải quản lý nền kinh tế dựa trên chính sách thuế, nếu có thay đổi thì cũng cần có thời gian.