• Doanh nghiệp
  • Phải làm gì trước khi kiểm định nồi hơi?

Phải làm gì trước khi kiểm định nồi hơi?

Tiến hành kiểm định trên nồi hơi không phải là việc làm đơn giản, có thể thực hiện trong chớp mắt. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn cần phải chuẩn bị trước một số thứ trước khi tiến hành công việc này.

 

Kiểm định nồi hơi là một quy trình khá phức tạp. Vì vậy, việc chuẩn bị trước khi kiểm định phải vô cùng kỹ lưỡng.

Trước khi đem đi kiểm định, nồi hơi của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện đặc thù. Thứ nhất, nồi hơi bắt buộc phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định, phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động để không gây ra sự cố bất ngờ nào. Thứ hai, các loại hồ sơ, lý lịch kỹ thuật của nồi hơi đã được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng. Và điều kiện cuối cùng là các yếu tố môi trường bên ngoài không làm ảnh hưởng hay tác động trực tiếp đến quá trình kiểm định nồi hơi. Để hoàn toàn đáp ứng những điều kiện này, doanh nghiệp phải có bước chuẩn bị tiền đề một số công việc dưới đây.

Trước hết, hai bên kiểm định và bên sở hữu nồi hơi phải thống nhất với nhau về kế hoạch kiểm tra nồi hơi, về công việc chuẩn bị những tình huống xử lý nếu có. Bước này bao gồm rất nhiều bước nhỏ: chuẩn bị hồ sơ, vệ sinh trong – ngoài nồi hơi, tháo cửa người chui, cửa vệ sinh, chuẩn bị các thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức,… Những công việc này chính là đang đáp ứng điều kiện kiểm định thứ nhất về trạng thái sẵn sàng kiểm định của nồi hơi, trước khi qua việc thứ hai cần chuẩn bị. Ở bước thứ hai này, ta lại tiến hành lược qua hồ sơ, lý lịch kỹ thuật của thiết bị một lần nữa, đảm bảo tài liệu hồ sơ là chính xác và chân thực nhất khi tiến hành bàn giao cho bên kiểm định.

Ở bước thứ ba của quá trình chuẩn bị, bên kiểm định phải kiểm tra lại các loại phương tiện, máy móc, dụng cụ phù hợp cho quá trình kiểm định diễn ra dễ dàng, đúng quy cách. Bước cuối cùng, hai bên doanh nghiệp hợp tác phải thống nhất, bàn bạc với nhau về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cơ sở trước khi kiểm định. Phải chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu đảm bảo an toàn cá nhân  để bảo vệ cho người lao động cũng như đối tượng trực tiếp kiểm định.

Cả hai doanh nghiệp trước khi tiến hành kiểm định nồi hơi hãy đảm bảo chuẩn bị đầy đủ như những bước trên để công việc kiểm định hoàn thành một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.