Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước

Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước gồm những công đoạn nào? Chúng ta đều quen thuộc với các khái niệm “thuộc nhà nước” và doanh nghiệp cũng vậy.

Luôn tồn tại những doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của nhà nước, hoạt động dưới sự điều chỉnh của nhà nước như ngân hàng chẳng hạn. Một số ngân hàng nhà nước như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Doanh nghiệp nhà nước vẫn luôn tồn tại ở nước ta vì mục đích sâu xa của nó là đảm bảo tính công bằng xã hội. Công bằng ở đây là bởi vì nhiều vùng đất nông thôn ở nước ta không thể thu hút vốn của các doanh nghiệp, doanh nghiệp không có thì không thể tạo ra việc làm, vậy lúc này mới cần đến sự can thiệp của nhà nước, mở ra các doanh nghiệp nhằm phát triển nền kinh tế vùng.

 Vậy Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước như sau:

-  Cá nhân hoặc tổ chức, hoặc doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của bộ Luật Doanh nghiệp 2014.

-  Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-  Được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nhà nước cho người nộp hồ sơ, đồng thời đăng thông tin của doanh nghiệp mới được thành lập lên cổng Thông tin doanh nghiệp Quốc gia.

Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước đọc lên thì thấy không mấy rườm rà nhưng thực tế khi bạn đi đăng kí doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, có thể hồ sơ sẽ bị trả đi trả lại nhiều lần vì chưa đạt yêu cầu nên cách tốt nhất là bạn nên chọn một “chuyên gia” tin cậy như dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để tư vấn cho bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp.