Trang chủ »

Sacombank dự kiến lợi nhuận 2.800 tỷ đồng 2013

Sacombank dự kiến lợi nhuận 2.800 tỷ đồng 2013
(Ngày đăng: 05-04-2013 11:09:40)
INFONEWS - Chủ tịch Sacombank cho biết, cổ tức 2013 dự kiến 9-10% và cổ tức 2012 là 6%. Ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ cổ phần cho đối tác nước ngoài.

Báo Đầu tư chứng khoán số ra ngày 5/4 đăng tải bài phỏng vấn ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB), liên quan đến giao dịch thỏa thuận 80 triệu cổ phiếu gần đây và nội dung Đại hội cổ đông sắp tới.

Ông Phạm Hữu Phú cho biết, Sacombank sẽ xin ý kiến cổ đông chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 20% để phục vụ việc chào bán riêng lẻ cho đối tác ngoại. Đồng thời, cổ đông Sacombank sẽ biểu quyết thông qua việc xin từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh và ông Trần Xuân Huy.

Về kế hoạch kinh doanh 2013, ông Phạm Hữu Phú cho biết, Sacombank dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2012, Sacombank đạt 1.315 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ). Theo Chủ tịch Sacombank cổ tức 2012 là 6% và cổ tức năm 2013 là 9-10%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Sacombank qua các năm

Nguồn: HSX

Liên quan đến gần 80 triệu cổ phiếu thỏa thuận cấn trừ nợ gần 1.600 tỷ đồng tiền vay của một số doanh nghiệp có liên quan đến gia đình ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Phạm Hữu Phú cũng khẳng định đây không phải là siết nợ.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ của Sacombank, kiểm toán PWC dùng cụm từ "siết nợ" khi nói về thỏa thuận này.

Ngoài ra, trong văn bản giải trình do chính Sacombank gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sacombank cho biết, tổng giá trị thỏa thuận gần 1.600 tỷ đồng được "Ngân hàng ghi nhận là tài sản siết nợ chờ xử lý trong các báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2012. Ngân hàng đã có kế hoạch xử lý tài sản siết nợ này chậm nhất đến ngày 31/5/2013."