• Công nghệ
  • Sốc giá laptop Windows 8 rẻ hơn Windows 7

Sốc giá laptop Windows 8 rẻ hơn Windows 7

INFONEWS - Sự phản ứng èo uột của người tiêu dùng đối với Windows 8 có thể là một tin xấu đối với Microsoft nhưng lại là tin tốt đối với người mua sắm laptop. Bởi vì giá của laptop Windows 8 được phát hiện sụt giảm thấp hơn giá của Windows 7.

Ảnh minh họa