• Doanh nghiệp
  • Thế nào thì được gọi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân?

Thế nào thì được gọi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân?

Thế nào là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hay loại hình nào có hay không có tư cách pháp nhân? đây là thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức hiện nay?

 

Trong số các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do đó, nếu muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần cân nhắc các điều kiện và cơ hội cụ thể hơn, hoặc có thể thành lập doanh nghiệp với loại hình khác như trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hai thành viên, loại hình công ty cổ phần…

Nhưng tại sao doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân? Có thể nói, theo quy định của luật dân sự năm 2005 thì một số tổ chức, doanh nghiệp được công nhận là có pháp nhân khi có đủ số yêu cầu sau đây: được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nhân danh doanh nghiệp để tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập, có cơ sở độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng chính tài sản đó.

Song, thực tế cho thấy doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập, chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa là tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, tài sản tạo ra trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của chính chủ doanh nghiệp đó và hiển nhiên doanh nghiệp tư nhân bản thân của nó không phải là chủ thể của pháp luật sở hữu nên cũng không có tư cách pháp nhân.

Nếu bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp và lo lắng về những trở ngại lớn khi thực hiện quá trình giao dịch, mua bán hàng hóa thì có thể cân nhắc và lựa chọn một loại hình phù hợp với đầy đủ tư cách pháp nhân để tạo mọi điều kiện thuận lợi, tránh khỏi những phiền phức và khó khăn trong quá trình đầu tư và phát triển.