• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài khó không ?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài khó không ?

Thị trường Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào đã trở thành thị trường vô cùng thu hút đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ cần hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là có thể tiếp cận với thị trường màu mỡ này.

Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài đang là một thị trường rất nhiều hứa hẹn mà ai cũng muốn tham gia. Thế nhưng, thủ tục để có thể thành lập doanh nghiệp theo hình thức này lại không hề đơn giản. Thấu hiểu được khó khăn đó của các doanh nghiệp nên dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã tiến hành hỗ trợ trọn gói việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài để có thể mang đến cho mọi người sự yên tâm nhất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

1.Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.
Các tổ chức/công ty hoạt động trên 1 năm hoặc các cá nhân ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới các hình thức công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty TNHH ( một thành viên hoặc 2 thành viên trở lên ).

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.
Hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.
-Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
-Bảng báo cáo năng lực tài chính.

Có thể kèm theo:
+ Số dư tài khoản ngân hàng ( nếu là nhà đầu tư cá nhân)
+Bảng báo cáo tài chính ( đối với nhà đầu tư pháp nhân)
-Dự thảo điều lệ công ty:

Phải có đủ chữ kí của:
+Nếu là công ty TNHH: người đại diện hợp pháp, chủ sở hữu hoặc là các thành viên.
+Nếu là công ty cổ phần: người đại diện hợp pháp, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện được ủy quyền của các cổ đông sáng lập.
-Danh sách các thành viên/ cổ đông sáng lập công ty.
-Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao giấy CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân được pháp luật công nhận.
+ Đối với nhà đầu tư là pháp nhân.

Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu có gía trị tương đương đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu có gí trị tương đương, điều lệ hoặc các tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên.

Nếu là các tài liệu nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
-Quyết định ủy quyền/văn bản ủy quyền: nếu trong trường hợp doanh nghiệp ủy thác cho người đại diện.
-Hợp đồng liên doanh.
-Nếu dự án đầu tư có vốn nhà nước phải có văn bản chấp nhận việc sử dụng vốn nhà nước.
Trên đây là một số giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài.

3. Những yêu cầu khác.

Ngoài ra thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài cần cung cấp thêm:
-Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở của doanh nghiệp ( hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng mua bán.)
-Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.