• Khám phá
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất nhưng bạn không biết thủ tục, quy định cũng như yêu cầu để thành lập như thế nào. Dưới đây, Kế toán Sài Gòn sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin cơ bản đến thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Hiện nay sự xuất hiện các khu chế xuất kéo theo nhu cầu cần phải thành lập nhiều hơn nữa các doanh nghiệp chế xuất. Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất nhìn chung cũng không phức tạp. Để thành lập được doanh nghiệp chế xuất, bạn phải xác định được ngành nghề, loại hình và lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật. Đồng thời, cần phải có giấy đăng ký kinh doanh, những loại giấy tờ khác cơ liên quan, điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp chế xuất của bạn có 100% vốn nước ngoài bạn cần giấy xách nhận năng lực tài chính của doanh nghiệp và với những thông tin ghi trên giấy này, bạn phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nó.

Nếu như doanh nghiệp chế xuất của bạn theo hình thức cổ phần thì trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần có kê khai số cổ đông, số vốn của từng cổ đông và các giấy tờ liên quan đến từng cổ đông. Nhằm tối ưa hóa việc thành lập doanh nghiệp bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp.