• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp công nghệ khoa học

Thủ tục thành lập doanh nghiệp công nghệ khoa học

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, Việt Nam cũng không đứng ngoài sự phát triển chung đó. Có rất nhiều những bạn trẻ hay những nhà đầu tư tiềm năng đặt ra câu hỏi “Làm sao để thành lập doanh nghiệp công nghệ khoa học?”

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đang dần khẳng định được vị trí của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp. Đặc biệt, vấn đề thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ luôn là điều khiến các doanh nghiệp cảm thấy yên tâm mỗi khi hợp tác với dịch vụ này.

Thành lập doanh nghiệp công nghệ

Chính phủ đã ban hành nghị định số 80/2007/NĐ-CP vào ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, trong đó có quy định rõ về các điều kiện cũng như hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp công nghệ khoa học tại Việt Nam.

Tại chương II, điều 5 của nghị định này là trình tự thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ như sau:

+ Trừ các đối tượng khoa học công nghệ công lập thì các đối tượng doanh nghiệp còn lại được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại bộ luật doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và hoàn thành bước đăng ký kinh doanh tại cơ quan chức năng có thẩm quyền

+ Sau khi được thành lập, doanh nghiệp tiếp tục lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ tại sở khoa học và công nghệ tại tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đối với trường hợp tổ chức khoa học công nghệ công lập thì trước khi thực hiện 2 bước trên phải có đề án chuyển đối tổ chức và hoạt động nhằm thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đề án khoa học công nghệ dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên. Nội dung đề án phải nêu được số vốn và loại vốn (tiền mặt, tài sản). Thủ trưởng cơ quan chức năng sẽ là người phê duyệt đề án, bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn xây dựng đề án.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận thành lập doanh nghiệp công nghệ và khoa học bao gồm:

+ Đơn đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ theo mẫu

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Mô hình dự án sản xuất, kinh doanh khoa học công nghệ. Nội dung phải thuyết minh rõ các hàng hóa, dịch vụ dự kiến sản xuất và kinh doanh từ kết quả khoa học công nghệ, kèm theo đó là các điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất, văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học công nghệ đó.

Với mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ công lập thì ngoài những giấy tờ trên còn phải có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động kinh doanh.

Sở khoa học và công nghệ tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính sẽ cấp trả hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp công nghệ và khoa học trong thời hạn 30 ngày làm việc.