• Doanh nghiệp
  • Thực trạng tiến hành công tác huấn luyện an toàn lao động hiện nay

Thực trạng tiến hành công tác huấn luyện an toàn lao động hiện nay

Ở mọi vấn đề, có mặt tích cực thì ắt sẽ có cái tiêu cực ẩn giấu đâu đó. Huấn luyện an toàn lao động cũng vậy, công tác huấn luyện thực chất là một chuyện tốt, một phương pháp hoàn hảo để giảm thiểu rủi ro trong lao động. Nhưng đâu đó vẫn chứa “sạn” mà chúng ta phải soi thật kỹ mới nhìn thấy được.

 

Trong những năm qua, công tác huấn luyện an toàn lao động đã được quan tâm thực hiện một cách sâu sắc.

Tuy nhiên, con số tỷ lệ người được đào tạo huấn luyện an toàn lao động vẫn còn thiếu và chất lượng đào tạo vẫn chưa đạt được kết quả cao.

Theo như quy định của pháp luật hiện hành, ước tính mỗi năm nhu cầu huấn luyện là khoảng 165 nghìn người sử dụng lao động, 200 nghìn người làm công tác an toàn vệ sinh lao động vè khoảng 23 triệu người lao động. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của bộ Lao động – Thương binh vã Xã hội năm 2010 tại 10 tỉnh cho thấy có 62% số người sử dụng lao động, người lao động chưa được huấn luyện và hơn 70% số người được điều tra đánh giá chương trình huấn luyện chỉ có lý thuyết thiếu thực hành. Đội ngũ giảng viên còn thiếu và chưa được đào tạo bài bản, chưa có kỹ năng sư phạm và chưa đáp ứng được nhu cầu huấn luyện.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có thể là do người sử dụng lao động và người lao động chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác huấn luyện an toàn lao động. Bên cạnh đó có thể là đơn vị sử dụng lao động vì một lý do nào đó như kinh tế, thời gian nên không thực hiên hoặc thực hiện cho có hình thức. Nội dung huấn luyện chưa được thống nhất, chương trình huấn luyện chủ yếu do người tổ chức thực hiện nên thường bị cắt xén, chỉ chú trọng đến lý thuyết không quan tâm đến thực hành. Đơn vị tổ chức huấn luyện không đủ thông tin để tìm được giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.

Như vậy, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong công tác huấn luyện an toàn lao động, nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư thực hiện một cách nghiêm túc, bảo vệ sự an toàn cho người lao động và cho doanh nghiệp mình. Tuy nhiên bên cạng đó, vẫn còn một số công ty, doanh nghiệp vì lợi ích trước mắt mà quên đi những hậu quả nghiêm trọng một khi tai nạn, rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.