• Doanh nghiệp
  • Tiến hành kiểm định cầu trục trong thực tế

Tiến hành kiểm định cầu trục trong thực tế

Từ những đòi hỏi của thực tế mà các đơn vị buộc phải tiến hành kiểm định cầu trục, một mặt giúp môi trường lao động diễn ra an toàn, một phần sẽ thực hiện theo đúng quy định đã được ban hành lâu nay.

 

Trong thực tế việc tiến hành kiểm định và thực hiện mẫu kiểm định cầu trục rất thường xuyên, trải qua nhiều quá trình công đoạn. Việc kiểm định cầu trụ định kỳ là việc làm cần thiết, tránh rủi ro cho ngành công nghiệp đang áp dụng cầu trục.

Khi chúng ta kiểm định phải kiểm tra theo trình tự từ bên ngoài, đến bên trong và cốt lõi. Kiểm tra vị trí lắp đặt, hệ thống , hàng rào bảo vệ, chi tiết các thông số kỹ thuật có đúng với hồ sơ, lý lịch mà ban đầu đưa ra hay không. Chú trọng đến tình trạng của thiết bị nâng, mối hàn, mối ghép, buồng điều khiển, kiểm tra chi tiết đường ray, puly…Nếu kết quả đánh giá kết quả đạt yêu cầu là thiết bị đúng như tiêu chuẩn ban đầu, hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các vết hư  hỏng, khuyết tật thiết bị.

Kiểm tra kỹ thuật –thử thông tải tiến hành thử các thông tải kỹ thuật khác nhau đánh giá kết quả đúng thông số và tính năng.  Theo phương pháp thử tải tĩnh và thử  tải động theo tải tĩnh kiểm tra phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị, thử tải động tiến hành nâng, hạ tải 3 lần để kiểm tra hoạt động.

Khi sử dụng tải tĩnh và tải động những cầu trục phục vụ, chuyên dụng trong ngành tại nhà máy điện, thủy điện, nhà máy cho phép dùng thiết bị tải trọng thử mà không cần dùng tải như  pít tông thủy lực tạo tải trọng.

Sau khi thực hiện mẫu kiểm định cầu trục thực tế phải ghi chép hiện trường thông tin chung người làm việc, người chứng kiến, thông số kỹ thuật cơ bản, thể hiện thông số cơ bản kỹ thuật, kiểm tra hồ sơ, thiết bị hồ sơ lý lịch máy, hồ sơ kỹ thuật. Mục kiểm định thiết bị phải liệt kê rõ ràng kiểm định bên ngoài kết cấu kim loại, cụm móc, puly, cáp và ray, cố định ray. Kiểm tra kỹ thuật phanh, kết cấu kim loại, các cơ cấu bộ phận, kết cấu kim loại. Kiểm tra các phạm  vị. Lập xử lý kết quả kiểm định, đánh gía theo đúng quy chuẩn đó.