• Chia sẻ
  • Tiêu chí kiểm định các loại cần trục tháp

Tiêu chí kiểm định các loại cần trục tháp

Cần trục tháp là một thiết bị hạng nặng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp xây dựng. Có nhiều loại cần trục tháp dực vào những tiêu chí khác nhau, vì vậy mà việc kiểm định cần trục tháp theo từng loại cũng khác nhau.

Ảnh hưởng của những loại cần trục tháp khác nhau đến kiểm định cần trục tháp

Theo những tiêu chí phân loại khác nhau, cần trục tháp được phân chia thành nhiều loại khác nhau, dùng để phục vụ cho quá trình xây dựng ở nhiều công trình khác nhau.

Dựa vào đặc điểm dạng cần, cần trục tháp được chia thành 2 loại là cần trục tháp có cần đặt nằm ngang cố định, hoặc cần trục tháp nâng hạ. Với loại đầu tiên, thanh nâng của cần trục tháp được được nằm ngang và cố định một chỗ, còn với loại có cần trục nâng hạ, thanh nâng sẽ có thể được nâng lên hạ xuống trong quá trình hoạt động để phục vụ cho việc xây dựng ở những độ cao khác nhau (các tầng khác nhau).

Dựa vào khả năng di chuyển của cần trục, cần trục tháp được phân loại thành cần trục tháp cố định hoặc cần trục tháp di chuyển trên ray. Đối với loại cần trục tháp di chuyển trên ray, hệ thống ray sẽ được thiết kế ở bên dưới thân tháp, giúp thân tháp có khả năng di chuyển qua lại và kéo theo thanh nâng của cầu trục tháp. Loại cầu trục tháp này phù hợp với những công trình có quy mô rộng lớn.

Dựa vào cấu tạo thân tháp, có thể chia thành cần trục tháp có thân tháp không xoay và cần trục tháp có thân tháp xoay. Dù là loại cần trục tháp nào, thì đầu tháp cũng có thể được xoay tròn theo các hướng trong quá trình xây dựng. Loại cầu trục tháp này hợp với những công trình có thiết kế vòng tròn.

Với mỗi loại cần trục tháp khác nhau như thế thì cấu tạo cũng như vận hành cũng có sự khác nhau. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác kiểm định cần trục tháp phải tìm hiểu một cách kỹ càng về cấu tạo cũng như sự nguyên lý hoạt động của từng loại cần trục tháp, thì mới có thể khiến quá trình kiểm định cần trục tháp diễn ra suông sẻ và đem là kết quả kiểm định tốt nhất.

kiểm định cần trục tháp

Kiểm định cần trục tháp để đảm bảo an toàn cho người lao động

Cần trục tháp cũng là một thiết bị có yêu cầu và quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cần trục tháp thường được sử dụng ở các công trình xây dựng có quy mô lớn, có thời gian xây dựng lâu dài, đòi hỏi cầu trục tháp cũng phải có những đặc điểm tốt để đáp ứng được những yêu câu khắc nghiệt đó. Và một điều ai cũng có thể nhận ra rằng, lao động ở những công trình xây dựng lớn luôn tìm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhất là khi sử dụng các loại máy móc hạng nặng như thế này. Vì vậy việc kiểm định cần trục tháp phải được thực hiện một cách nghiêm túc và kỹ càng, nhằm mục đích đảm bảo cho những người lao động, những người công nhân đang ngày ngày tiếp xúc với loại thiết bị này, đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật.