• Doanh nghiệp
  • Tìm hiểu về nồi hơi và các quy định kiểm định cần lưu ý

Tìm hiểu về nồi hơi và các quy định kiểm định cần lưu ý

Bạn đang muốn biết nhiều hơn về nồi hơi, các quy định liên quan hoạt động kiểm định trên thiết bị này, cũng như các lưu ý quan trọng? Tất cả sẽ được chúng tối giải đáp trong nội dung bên dưới.

Tìm hiểu về nồi hơi và các quy định kiểm định cần lưu ý

Nồi hơi là thiết bị dùng để sản xuất hơi nước từ nước. Cung cấp nguồn nhiệt nhờ việc đốt các nhiên liệu hữu cơ. Tạo ra sức nóng của khí và tất cả các bộ phận liên quan trong hoạt động của nồi hơi.

Kiểm định nồi hơi khi nào?

Kiểm định nồi hơi lần đầu: Tiến hành khi cần đánh giá các điều kiện an toàn kỹ thuật của lò hơi, nồi hơi nước nóng. Theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và an toàn kỹ thuật. Ngay sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên.

Kiểm định nồi hơi định kỳ: Tiến hành khi cần đánh giá các điều kiện an toàn kỹ thuật của lò hơi, nồi hơi nước nóng. Theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để đảm bảo nồi hơi còn hoạt động tốt, chưa hết hạn sử dụng.

Kiểm tra kỹ thuật an toàn bình thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi hơi nước nóng dưới quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và an toàn kỹ thuật:

- Khi tái sử dụng nồi hơi và nồi hơi đã ngừng hoạt động từ 12 tháng trở lên;

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có thể ảnh hưởng đến mức độ an toàn và tình trạng kỹ thuật của nồi hơi.

- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt nồi hơi.

- Theo yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền buộc phải kiểm định nồi hơi.

Nồi hơi như thế nào buộc phải kiểm định?

Các nồi hơi có áp suất làm việc lớn hơn 0,7 bar, nồi hơi cho nhiệt độ nước nóng từ 115°C trở lên. Hay đối với danh mục máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Đối với các nồi hơi không cần phải kiểm định?

- Nồi hơi 0,7 bar nhưng hơi nước và công suất không quá 25 lít và áp lực (đo ở bar) không được vượt quá 200;

- Nồi hơi đốt bằng năng lượng hạt nhân;

- Nguồn nhiệt bốc hơi từ nơi khác đưa đến;

- Nồi hơi đốt bằng năng lượng mặt trời;

- Nồi hơi đốt bằng năng lượng điện;

- Các nồi hơi đặt trên xe lửa, tàu thuyền và các phương tiện vận tải khác.