• Doanh nghiệp
  • Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân là lợi hay hại

Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân là lợi hay hại

Chọn thành lập doanh nghiệp là bạn đã chọn cho mình một con đường kinh doanh tự chủ. Ở đó, trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp bạn có được sự thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn mà bạn cần chuẩn bị thật tốt để có được sự chủ động nhất khi bắt tay vào công việc kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân có rất nhiều quy định đặc biệt mà nếu bạn không biết khi thành lập thì sẽ gặp không ít khó khăn. Chính vì thế mà bạn nên lựa chọn các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn thông tin một cách hiệu quả nhất.

Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân là lợi hay hại

Có thể nói, quy định trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân đã ráng buộc chặt chẽ chủ doanh nghiệp tư nhân với sự tồn vong của doanh nghiệp. Trách nhiệm này có lúc nó là gánh nặng nhưng có lúc nó cũng là lợi thế mà chủ doanh nghiệp có được trong quá trình kinh doanh dưới loại hình doanh nghiệp này.

Lợi thế

- Khi kinh doanh, cũng vì chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân nên người chủ này có toàn quyền trong việc quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư kinh doanh như thế nào? Đối tác là ai? Hình thức đầu tư ra sao... Quyền tự chủ này sẽ giúp chủ doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong kinh doanh.

- Bên cạnh đó thì chế độ này cũng giúp chủ doanh nghiệp có quyền sử dụng đối với lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể dùng lợi nhuận này cho việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hay sử dụng cho mục đích cá nhân đều được. Bởi cơ bản thì doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản riêng của chủ doanh nghiệp.

- Ngoài ra, chủ doanh nghiệp vì có trách nhiệm vô hạn nên có quyền tăng hay giảm vốn đầu tư theo ý muốn của mình. Điều mà chủ doanh nghiệp cần làm chỉ là ghi rõ thông tin và sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù vậy thì đối với trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đăng ký ban đầu thì trước khi giảm vốn cần phải báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trước.

- Chủ doanh nghiệp sẽ có uy tín cao hơn trong mắt các đối tác và khách hàng vì bản thân thực hiện theo chế độ trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khó khăn

- Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là điều khiến cho việc kinh doanh của chủ doanh nghiệp không được an toàn. Nếu các loại hình khác thì người kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp thì chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp kinh doanh thua lỗ sẽ phải chịu trách nhiệm bằng vốn góp vào công ty và cả vốn không góp vào công ty như : nhà cửa, xe...

- Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ cần cân nhắc thật kỹ trong mọi kế hoạch kinh doanh bởi nếu chỉ sai sót một chút thì có thể sẽ mất hết tất cả.

Có thể nói, chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân mang đến cho chủ doanh nghiệp cơ hội kinh doanh “tự làm, tự hưởng, tự chịu”. Nó có thể đưa đến cho chủ doanh nghiệp những khoản lợi nhuận béo bở nhưng cũng có thể khiến chủ doanh nghiệp phá sản nếu không tính toán bước kinh doanh thật chu toàn.