• Chia sẻ
  • Vai trò của điều lệ thành lập công ty cồ phần

Vai trò của điều lệ thành lập công ty cồ phần

Điều lệ là một trong những văn bản pháp lý bắt buộc phải có đối với hầu hết tất cả các loại hình công ty tại Việt Nam. Điều lệ thành lập công ty cổ phần được hiểu như là một văn bản hiệp định của công ty, của các cổ đông hay người sáng lập ra công ty.

Để hiểu rõ hơn vai trò của văn bản điều lệ thành lập công ty các bạn cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp điểm qua những vấn đề sau nhé.

I. Vai trò của điều lệ thành lập công ty cồ phần

Bản điều lệ công ty cũng được xem như là một văn bản pháp lý của công ty, bắt buộc mọi người phải chấp hành theo. Trong khâu quản lý tổ chức hoạt động của công ty thì bản điều lệ thành lập công ty cổ phần có thể được xem như là “luật lệ của của công ty”, là một bản hiệp định được xây dựng và ký kết bởi những người sáng lập hay cổ đông trong công ty.

Bản điều lệ được xây dựng ngay khi công ty bước vào hoạt động, được tiếp tục bổ sung hay chỉnh sửa trong quá trình công ty hoạt động và phát triển. Nó là bản quy định quyền và nghĩa vụ của các nhà cổ đông, người sáng lập công ty trong việc điều hành hoặc quản lý doanh nghiệp. Đối với người ngoài công ty như khách hàng và đối tác thì họ xem bản điều lệ thành lập công ty để biết được công ty hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực nào, ai là người có thẩm quyền ký kết các giao dịch hay thương vụ lớn trong công ty… Với những nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty thì cần thực hiện các bước nào cũng có thể vào điều lệ thành lập công ty cổ phần để xem xét.

Một vai trò không hề nhỏ của văn bản điều lệ chính là tính pháp lý của nó trước pháp luật. Trong bộ luật doanh nghiệp năm 2014 ban hành rất thường xuyên xuất hiện những cụm từ như “trừ trường hợp văn bản điều lệ công ty có quy định khác”, hay “do điều lệ công ty quy định…”. Pháp luật Việt Nam đã thừa nhận vai trò của văn bản điều lệ doanh nghiệp, nếu trong quá trình hoạt động có xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn thì bản điều lệ sẽ được pháp luật xem xét và là một phần chứng cứ quan trọng trong quá trình xét xử.

Không chỉ có các tranh chấp với bên ngoài mà bản điều lệ còn giúp giải quyết tranh chấp nội bộ công ty, với nội dung được phân quyền rõ ràng của từng cổ đông, có ghi rõ số phần trăm cổ phần sở hữu, ghi rõ quyền và nghĩa vụ… thì điều lệ thành lập công ty đã giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

điều lệ thành lập doanh nghiệp cổ phần

II. Những điều cần lưu ý khi xây dựng điều lệ thành lập công ty cổ phần

+ Mỗi công ty cần phải đầu tư xây dựng riêng cho mình một bản điều lệ riêng, phù hợp với từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể của công ty. Sau khi hoàn thành nên gửi bản điều lệ dự thảo cho các văn phòng luật sư, hay luật sư của công ty để có thể chỉnh sửa sai sót cũng như xem bản điều lệ có đúng với quy định của pháp luật hay chưa.

+ Điền đúng và đầy đủ nội dung, xây dựng điều lệ công ty dựa trên tinh thần bình đẳng không ép buộc, điều lệ nên được thông qua ý kiến của các cổ đông lớn và những người sáng lập.

+ Điều lệ thành lập công ty cổ phần phải đúng pháp luật.