• Chia sẻ
  • Xử phạt doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Xử phạt doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Hiện nay, có không ít trường hợp doanh nghiệp tìm mọi cách để không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đặc biệt là khi luật bảo hiểm xã hội mới quy định về việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động áp dụng từ ngày 1/1/2018 thì càng có nhiều doanh nghiệp không muốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hơn. Vậy, với trường hợp này thì luật bảo hiểm xã hội có hình thức xử phạt ra sao?

Nói đến dịch vụ bảo hiểm xã hội thì thực tế hiện  nay có không ít người đã biết về dịch vụ này. Bởi vấn đề bảo hiểm xã hội hiện đang có  nhiều thay đổi và ngày càng có nhiều người quan tâm hơn. Vì thế, tìm đến dịch vụ này để tư vấn là điều dễ hiểu.

Xử phạt doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đối với vấn đề doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì theo luật bảo hiểm xã hội sẽ tùy theo từng trường hợp khác nhau mà có các hình thức xử phạt khác nhau như  sau:

1. Trốn đóng , chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất  nghiệp

Với trường hợp này thì luật bảo hiểm xã hội đã ban hành mức xử phạt đối với các doanh nghiệp có hành vì trốn đóng hay chậm chạm trong việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như sau:

- Doanh nghiệp phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cần phải đóng cho người lao động. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn phải đóng tiền lãi gấp đôi mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội từ những năm trước. Nếu trường hợp doanh nghiệp không chịu đóng và có thái độ không chấp hành thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc với ngân hàng hay kho bạc để đơn vị này trực tiếp trích tiền gửi của doanh nghiệp vào việc thanh toán bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

2. Chậm đóng, đóng không đúng, không đủ tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất  nghiệp

Đối với trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì doanh nghiệp sẽ chịu phạt mức tiền từ 12%-15% trong tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp nhưng số tiền này sẽ không quá 75.000.000 đồng. Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ người lao động thuộc danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức phạt sẽ tăng lên là 18%-20% tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo  hiểm thất nghiệp. Mức phạt này cũng không quá 75.000.000 đồng.

Ngoài ra thì còn tùy vào tùng trường hợp nặng, nhẹ khác nhau mà doanh nghiệp vi phạm để cơ quan BHXH đưa ra các hình thức khắc phục hậu quả mà doanh nghiệp cần phải làm theo.

Như vậy, việc doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng là một trong những hành vi vi phạm pháp luật và luật doanh nghiệp. Vì thế, các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh bị xử phạt như trên.