• Doanh nghiệp
  • Ý thức đảm bảo an toàn lao động có phải là kỹ năng cần thiết?

Ý thức đảm bảo an toàn lao động có phải là kỹ năng cần thiết?

Nếu nói rằng “bạn có khả năng” thì tức là bạn có thể làm được một việc nào đó. Còn nói rằng “bạn có kỹ năng” thí có nghĩa là bạn có thể làm công việc đó một cách thật tốt và có hiệu quả. Về vấn đề an toàn lao động, có lẽ ai cũng có ý thức được an toàn của bản thân trong khả năng của mình, những không phải ai cũng có thể làm tốt được mục tiêu an toàn lao động như một kỹ năng.

 

 

Bất kỳ người lao động nào cũng đều phải biết đến an toàn lao động thông qua hoạt động huấn luyện an toàn. Vậy an toàn lao động có được coi là một kỹ năng hay không?

An toàn lao động được coi là một kỹ năng. Bởi hai yếu tố sau đây.

Thứ nhất, vai trò của an toàn lao động đối với người lao động là vô cùng quan trọng. Không thể làm việc trong một nơi thiếu sự an toàn được. Cần phải có các kiểm định để đảm bảo rằng công việc đó, việc làm đó an toàn.

Thế nên, tầm quan trọng của an toàn lao động là rất lớn.

Thứ hai, khi coi an toàn lao động là một kỹ năng cần phải có, mọi người sẽ có ý thức học nó hơn. Chúng ta thường hay coi thường hoặc bỏ qua những hoạt động như huấn luyện an toàn, hoặc an toàn lao động. Ta cho rằng chúng không cần thiết hoặc có thể tự xử lý được nếu có xảy ra trong khi làm việc.

Tâm lý này hết sức sai lầm. Chỉ khi nào coi đây là một kỹ năng cần phải có, con người mới học nó trong một tâm thế chủ động hơn.

Giống như việc học tiếng Anh vậy. Có rất nhiều người biết được tầm quant trọng của tiếng Anh, nhưng đâu phải ai cũng học đâu?

Thế nhưng, nếu coi việc học tiếng Anh là một kỹ năng bắt buộc. Chẳng hạn như muốn vào được công ty A này làm việc, bạn bắt buộc phải giỏi tiếng Anh thì khi đó, không có lí do gì để bạn trì hoãn việc học cả. Bạn sẽ học trong một tâm thế khác. Không trì hoãn, không lười biếng nữa. Ngược lại, học với tất cả năng lượng, tập trung học cao nhất để đạt được kết quả mong muốn. Nếu không học, bạn sẽ chẳng thể vào làm được công ty A kia.

An toàn lao động cũng vậy, coi nó là một kỹ năng bạn sẽ chủ động học, tìm hiểu và áp dụng nó hơn. Mục đích sau cùng của tất cả các kỹ năng, kể cả an toàn lao động đó là làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, an toàn hơn và ý nghĩa hơn.